Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket utlyser bidrag för kulturarvsprojekt relaterade till trafik och kommunikation

Museiverket utlyser bidrag för kulturarvsprojekt relaterade till trafik och kommunikation


Ansökningstiden börjar den 8 december 2016 klockan 8.00 och går ut den 18 januari 2017 klockan 16.00. Bidraget är avsett för kulturarvsprojekt relaterade till trafik och kommunikation vars syfte antingen är att A) utveckla samlingar, utställningsinnehåll eller arbete med besökare relaterade till trafik eller kommunikation, eller B) bevara värdefulla kulturarvsobjekt relaterade till mark- eller lufttrafik eller kommunikation.

För projekt i punkt A kan bidrag beviljas för föreningars, stiftelsers eller kommuners museer. Bidrag kan beviljas för professionella och icke-professionella museer. För projekt i punkt B kan bidrag beviljas för föreningar, stiftelser eller företag. Bidrag för nationella specialmuseer, statliga aktörer eller privatpersoner kan inte sökas för projekt som nämns i punkterna A och B.

Det anslag som reserverats för bidrag för kulturarvsprojekt relaterade till trafik och kommunikation är enligt en preliminär bedömning 100 000 euro.

Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2017.

Ytterligare information: http://www.nba.fi/sv/understod/bidrag-for-kulturarvsprojekt-relaterade-till-trafi

Specialsakkunnig Tapani Sainio, tapani.sainio@museovirasto.fi eller tel. 0295 33 6014 (utveckling av skötsel av samlingar, utställningsinnehåll eller arbete med besökare)

Specialforskare Hannu Matikka, hannu.matikka@museovirasto.fi eller måndagar kl. 13-15 tel. 0295 33 6273 (bevarandet av värdefulla kulturarvsobjekt)
Näköala Tampereen Hämeensillalle
Vy till Tavastbron i Tammerfors. Foto: Teuvo Kanerva 1986, Museiverket (HK19940104:2494)

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket