Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Reparationer som bevarar traditionsfartygs värde understöddes med restaureringsunderstöd

Reparationer som bevarar traditionsfartygs värde understöddes med restaureringsunderstöd


Museiverket har beviljat 355 000 euro i restaureringsunderstöd av anslagen för 2016 för att säkerställa bevarandet av 15 fartyg och två varv som klassificerats som värdefulla.  Restaureringsunderstöd beviljas för reparationer som bevarar objektens kulturhistoriska värde.

Antalet sökande uppgick till 51 och det ansökta beloppet till 1,1 miljoner euro, vilket är hälften av projektens sammanlagda uppskattade totala kostnader. De flesta sökande är privatpersoner och allmännyttiga sammanslutningar. Det mest typiska objektet man sökte understöd för var för upprustning av fartygsskrov.

Understöd beviljades för ett museifartyg, fem ångfartyg, ett segelfartyg, två motorbåtar, fem segelbåtar, ett motorfartyg samt ett varv och en båtverkstad. Fartygens hemmahamnar är Nyslott, Helsingfors, Kemi, Kuhmois och Åbo.

Det största understödsbeloppet på 94 150 euro beviljades för upprustning av skrovet av galeasen Astrid som ligger för ankar i Norra hamnen i Helsingfors. Astrid är en galeas med träskrov som byggdes i Borgå landskommun 1947. Den användes för att transportera ved och sand mellan Helsingfors och Borgå fram till 1969. Därefter har hon tjänat som beställningsfartyg och fartyg för ungdomssegling på Östersjön. Det minsta understödsbeloppet på 2 500 euro beviljades för upprustning av skrovet av och däcket på ångbogseraren Papinniemi som sjösattes vid varvet för Tehtaat Lehtoniemi & Taipale Fabriker 1905.

Båda motorbåtarna som beviljades understöd representerar 1920-talet: m/v Pyry byggdes av Emil Suortti på Blekholmen i Helsingfors och den av Bruno Westin planerade m/v Bonito av Åbo Båtvarf. Fyra av de fem understödda segelbåtarna har byggts i Borgå. Den äldsta är s/y Svea som blev färdig på Borgå Båtvarf 1914. Fartyg som beviljades understöd och som byggts på det traditionsrika Wilenius varv är skärgårdskryssaren Inga-Lill XXI i klassen SK22 (1932), Albertina i Östersjö-klassen (1938) och Katrina i klassen 8mR (1939). När det gäller motorfartyg beviljades understöd för byte av styrhyttsdäcket på isbrytaren Sampo som sjösattes vid Wärtsilävarvet i Helsingfors 1961 och trafikerar i Kemi.

Vid beviljande av understöd fäster man uppmärksamhet vid att restaureringen sker med traditionella material och gamla metoder. Sådan restaurering av ett traditionsfartyg som bevarar fartygets värde kräver gedigen erfarenhet och yrkeskunnighet av restaurerarna. För att bevara och återuppliva yrkeskunniga tjänster kan Museiverket också bevilja understöd för iståndsättning av maskiner och anordningar på ett varv eller en båtverkstad som erbjuder traditionella reparations- och restaureringstjänster. Den här gången understöddes iståndsättningen av Lauritsala varv (Villmanstrand) och Svartholmens båtverkstad (Esbo).

Information om understödstagarna och de beviljade beloppen finns i bilaga 2 till filen http://www.nba.fi/fi/File/3104/avustukset-2016.pdf på Museiverkets webbplats.

Mer information om utdelningen av understöd fås av specialforskare Hannu Matikka, tfn 0295 33 6273, hannu.matikka@museovirasto.fi
Jäänmurtaja Sampo
Museiverket beviljade understöd för reparation av däcket på isbrytaren Sampo. Sampo sjösattes vid Wärtsilävarvet i Helsingfors 1961. Idag tjänar fartyget som kulturturistmål i Bottenhavet och lockar nästan 10 000 turister årligen. Foto: Kemin matkailu Oy.

Navigator
Föreningen Navigator rf. fick understöd för upprustning av skrovet av sitt fartyg s/y Navigator. Fartyget byggdes på Åbo Båtvarfs båtverkstad i Åbo 1947 och används som Finlands Svenska Scouters utbildningsfartyg. Foto: Föreningen Navigator rf

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket