Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Över 100 000 bilder i Museiverkets Bildsamlingar har öppnats för fri användning

Över 100 000 bilder i Museiverkets Bildsamlingar har öppnats för fri användning


Lavatanssit sunnuntaina KalvolassaMuseiverkets Bildsamlingar har öppnat över 100 000 bilder för fri användning via tjänsten Finna (www.finna.fi). Bland bilderna finns bland annat gammal grafik, scener och människor från 1800-talet och hela den bildliga mångfalden av 1900-talets Finland. Det finns många bilder även från 100 år tillbaka medan de nyaste har tagits på 2000-talet. Bilderna kan i regel användas med CC BY-licensen. Med andra ord ska man ange både fotografens namn och källan när man använder bilderna. Vem som helst får använda bilderna för vilket ändamål som helst.

Bilderna i tjänsten Finna är bilder med låg resolution. De kan användas till exempel på webbplatser eller för att utveckla olika slags applikationer. Endast fantasin sätter gränser.

Bland bilderna som nu öppnats för fri användning finns bilder ur Museiverkets bildsamlingars historiska, etnologiska, finsk-urgriska och byggnadshistoriska samlingar samt Finlands sjöhistoriska museums samlingar. Där finns även bilder från hela världen, eftersom de jämförande samlingarna omfattar bland annat Finska Missionssällskapets bildsamling och bilder som tagits av finländska forskare på olika håll i världen i början av 1900-talet.

Museiverkets Bildsamlingar har utökats sedan 1840-talet. Samlingarna omfattar det största materialet med historiska bilder i Finland med över 15 miljoner bilder. Till den gemensamma nationalsamlingen tas fortfarande nationellt och riksomfattande betydelsefullt gammalt och nytt bildmaterial. Endast en bråkdel av samlingarna har digitaliserats hittills men digitaliseringen och öppnandet av bilderna för fri användning fortsätter hela tiden.  Att bilderna öppnas för fri användning möjliggör ett allt mera omfattande och mångsidigt bruk av vårt gemensamma kulturarv.

Nationella digitala bibliotekets tjänst www.finna.fi

Museiverkets bilderna för fri användning i tjänsten Finna

Mer information:
överintendent Ismo Malinen, ismo.malinen@museovirasto.fi, 0295 33 6382
intendent Hannu Häkkinen, hannu.hakkinen@museovirasto.fi, 0295 33 6103


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Kustaa IV Adolf ja Ahvenkosken sillan maalaus Kuningas Kustaa II Adolfin kaatuminen Kansanpukuja Kaukolasta
Gustav IV Adolf och en målning av Abborforsens bro. Karikatyrteckning av Per Otto Adelborg från tidigt 1800-tal. Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK6876:4)
Kung Gustav II Adolfs fall i Lützen 1632. Litografi av Hugo Adolf Hamilton från 1850-talet. Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK10000:2049)
Folkdräkter från Kaukola. Akvarell. Magnus von Wright 1860-1861. Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket. (KK988:14)
Mannerheim Nikolain ratsuväkiopistossa Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Sotaan lähtevä hyvästelee kotiaan
Carl Gustaf Mannerheim vid kejserliga ryska arméns (Nikolajevskijs) kavalleriskola 1887-1888. Foto: Westly & Co, Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK10000:880)
Den kejserliga fiskestugan i Langinkoski. En akvarellskiss av Magnus Schjerfbeck. Byggnadshistoriska bildsamlingarna, Museiverket. (RHO126347:1)
En man som ska bege sig ut i kriget tar farväl av sitt hem och sin familj i byn Vetshkanovo i Samara i Ryssland sommaren 1914. Foto: A. O. Väisänen, Finsk-ugriska bildsamlingarna, Museiverket. (SUK119:111)
Venäläisiä sotilaita julisteineen Käsisahralla kynnetään Eriksdalissa Antautuvat punaiset saapuvat Pitkällesillalle
Ryska soldater med sina affischer i Helsingfors på vårvintern 1917. Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK10000:2553)
Plöjning med en handsåka i Eriksdal i Borgå socken 1917. Foto: Gösta Grotenfelt. Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket. (KK1178:49)
Röda som kapitulerar anländer till Långa bron i Helsingfors 13.4.1918. Foto: Tyyne Böök, Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK6346:9)
Panoraama Utsjoelta II maailmansota on syttynyt Lavatanssit sunnuntaina Kalvolassa
Panorama från Utsjoki: Folk från renbyn Niiles Valle vid ett renstängsel i Faallinen 1931. Foto: Erkki Mikkola, Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket. (KK5065:5.35A)
Andra världskriget har brutit ut.  En man läser tidningen Uusi Suomi 1.9.1939. Foto: Thérése Bonney, Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK19630423:45)
Dans på en söndag eftermiddag i Kalvola i slutet av 1940-talet. Sävel-pojat ackompanjerar. Foto: Pekka Kyytinen, Antells samlingar/Pekka Kyytinens samling, Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket. (KK4280:193.21)
Matkustajat nousemassa Finnairin lentokoneeseen Näkymä Kemistä keskustaan ja Valtakadulle Ruisrock elokuussa 1971
Passagerare går ombord på Finnairs flygplan på 1960-talet. Foto: Erkki Vilhonen, Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK7922:1)
Vy över Kemi centrum 1967. Foto: Teuvo Kanerva, Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK19920328B:144)
Musikfestivalen Ruisrock i augusti 1971. Foto: Keijo Laajisto, Historiska bildsamlingarna, Museiverket. (HK7916:54)


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket