Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Understöd för forskning och utveckling av världsarvsobjekten i Finland

Understöd för forskning och utveckling av världsarvsobjekten i Finland


Museiverket har beviljat 99 000 euro i statsunderstöd för projekt där man forskar i och utvecklar världsarvsobjekten i Finland. Understöd beviljades Suomen maailmanperintöalueiden yhdistys ry (50 000 euro), Föreningen för kulturarvsfostran i Finland rf (33 000 euro), UPM Kymmene Abp/Verla fabriksmuseum (10 400 euro) samt institutionen för lärarutbildning vid Jyväskylä universitet (5 600 euro).

Suomen maailmanperintöalueiden yhdistys (föreningen för världsarvsområdena i Finland) utvecklar metoder för räkning av besökare på världsarvsobjekten i Finland och bistår objekten med att använda en enhetlig metod för att planera och genomföra en besökarundersökning inom sina respektive områden. I projektet utnyttjas metoder för besöksräkning och besökarundersökningar som utvecklats i Forststyrelsens nationalparker ända sedan 1990-talet. Genom att kombinera information från besöksräkningar och besökarundersökningar kan man även uppskatta penningflödet och sysselsättningseffekter som besökarna för med sig till de regionala ekonomierna.

I projektet Maailmanperintökasvatuksen askeleet 2017–2018 utvecklar Föreningen för kulturarvsfostran i Finland världsarvsfostran och -undervisningen i synnerhet inom småbarnsforstran och den grundläggande undervisningen, men i arbetet beaktas i mån av möjlighet även gymnasier och yrkesläroanstalter.

UPM Kymmene Abp låter utföra en utredning om Verla forsområdets historiska skeden och betydelse med tanke på såväl landskapsvärden som kulturhistoriska omständigheter. Av resultaten från utredningen produceras en utställning i lokalen mellan fabriken och skyddsdammen. På det sättet gör man även detta outforskade områdets betydelse synlig för allmänheten på ett intressant sätt.

Projektet för institutionen för lärarutbildning vid Jyväskylä universitet fokuserar på Struves kedja som en branschövergripande inlärningsmiljö. I projektet utvecklas uppgifter och material kring kedjans kulturhistoriska betydelse, matematisk gestaltning inom lantmäteri och kartografi, miljön kring kedjan samt estetiska upplevelser. Uppgifterna planeras för olika åldersgrupper och används i Unesco-skolor men även andra skolor kan tillämpa dem i synnerhet i branschövergripande undervisningshelheter. Avsikten är dessutom att utveckla det internationella samarbetet med skolorna och läroanstalterna längs Struves kedja samt dela med sig av erfarenheter och öka förståelsen för såväl naturens som kulturernas mångfald och variation på olika latituder.

För mer information om beviljande av understöd kontakta specialsakkunnig Stefan Wessman, tfn 0295 33 6256, stefan.wessman@museovirasto.fi

Mer information om projekten som beviljats understöd fås av

Projektet för Suomen maailmanperintöalueiden yhdistys: Kari Hallantie, tfn 040 562 5555, kari.hallantie@metsa.fi
Projektet för Föreningen för kulturarvsfostran i Finland: Hanna Lämsä, tfn 040 128 0818, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi
UPM Kymmene Abp:s projekt: Jaana Rannanpää, tfn 040 709 1097, jaana.rannanpaa@upm.com
Projektet för Institutionen för lärarutbildning vid Jyväskylä universitet: Marjo Autio-Hiltunen, tfn 040 805 3322, marjo.autio-hiltunen@jyu.fi

Världsarvsobjekten i Finland
Verla
Skyddsdammen vid Verla träsliperi och pappfabrik.
Foto: Soile Tirilä, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket