Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket avstår från sina lokaler på Sturegatan 4

Museiverket avstår från sina lokaler på Sturegatan 4


Museiverket avstår från sina lokaler i Kulturhusets kontorsflygel på Sturegatan 4 i Helsingfors av kostnadsskäl. Avdelningen för kulturmiljötjänster har flyttat till Museiverkets kontorshus på Sturegatan 2a där avdelningen för arkiv- och informationstjänster redan är verksam. Enheten för utveckling av museisektorn och enheten för administrativa tjänster flyttar från Sturegatan 4 till en gårdsbyggnad i Nationalmuseets park i månadsskiftet februari–mars. Även Museiverkets generaldirektör kommer att flytta till samma byggnad.

Museiverket avstår från lokalerna på Sturegatan 4 av kostnadsskäl. Under de senaste åren har man varit tvungen att drastiskt skära ned verkets personal på grund av budgetnedskärningar. Genom att minska personalens verksamhetslokaler sparar Museiverket över 700 000 euro i hyreskostnader om året i en situation där alla pengar behövs för verksamheten. Senatsfastigheter äger fastigheterna på både Sturegatan 4 och Sturegatan 2a.

Museiverkets tjänster på Sturegatan 2a:

Museiverkets registratorskontor

Avdelningen för arkiv- och informationstjänster

 • Biblioteket, arkiv och arkeologiska samlingarna
 • Bildsamlingarna
 • Dataadministration
 • Arkeologiska fälttjänster (Arkeologiska fälttjänster flyttar till Sturegatan 2a i månadsskiftet februari–mars.)

Avdelningen för kulturmiljötjänster
 • Förvaltning och stöd
 • Restaurering
 • Västra Finlands kulturmiljötjänster
 • Östra och Norra Finlands kulturmiljötjänster

Museiverkets tjänster i Nationalmuseets gårdsbyggnad:
 • Generaldirektör
 • Utveckling av museisektorn
 • Administrativa tjänster
 • Kommunikations- och marknadsföringstjänster (enheten flyttar till Nationalmuseets byggnad)

Personalens telefonnummer eller e-postadresser ändras inte.
Även postadressen förblir densamma: Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors

Mer information:

generaldirektör Juhani Kostet, tfn 0295 33 6001, juhani.kostet@museovirasto.fi
Museovirasto, Sturenkatu 2a
Museiverkets kontorshus på Sturegatan 2a. Där arbetar nu Arkiv- och informationstjänster och Kulturmiljötjänster. Museiverkets registratorskontor är också där.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket