Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet har startat

Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet har startat


Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet trädde i kraft av Finland våren 2013. I Finland började man under ledning av Museiverket genomföra konventionen mångsidigt och annorlunda än i många andra länder, bl.a. med hjälp av en engagerande och öppen wikiförteckning. Sedan februari 2016 har man i förteckningen samlat anmälningar om levande immateriella traditioner. Över hundra aktörer har berättat om sina traditioner och wikiförteckningen har redan över 80 anmälningar på fem olika språk. I de många skedena av genomförande av Unesco-konventionen är man nu i Finland i ett skede där ansökning till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet har öppnats.

Wikiförteckningen över det levande kulturarvet har visat att en enorm mängd människor är verksamma inom spektrumet av mångformiga levande traditioner i vårt land. Till wikiförteckningen har det kommit in anmälningar om olika temaområden från hela Finland. Traditionerna kan ha anknytning med till exempel scenkonst, musik och dans, muntliga traditioner, mattraditioner, hantverkskunnande, lekar eller naturen. I förteckningen finns redan bl.a. historier om vålnader, cirkuskultur, allemansrätt, käpphästar, vävning av trasmattor och romers sångtraditioner.

Nästa steg i genomförandet av Unesco-konventionen i Finland är den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet. De lokalsamhällen, föreningar eller grupper av privatpersoner som deltar i värnandet om det levande immateriella kulturarvet samt främjar och utövar traditioner kan föreslå de element som redan finns i wikiförteckningen. I kärnan av förslagen ska det finnas görande, utövande och förmedlande från människor till andra människor. God praxis sammanställs bara i Wikiförteckningen över det levande kulturarvet.

Den nationella förteckning synliggör arbetet som de som engagerat sig för saken utför samt stärker traditionernas ställning. Utgående från beredningar av Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet beslutar undervisnings- och kulturministeriet om element som införs i den nationella förteckningen. Förslagen bedöms också av aktörer i olika branscher. Element i den nationella förteckningen kan föreslås till Unescos internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet. På förslag av Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet beslutar även undervisnings- och kulturministeriet om förslag som skickas till Unesco.

Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet upphör den 30.4.2017.  Följande gång man kan ansöka till den nationella förteckningen infaller tidigast 2019.

Ansökan till den Nationella förteckningien över det levande kulturarvet
Ansökan ska lämnas med ansökningsformuläret.

Wikiförteckningen över det levande kulturarvet

Mer information

Leena Marsio, koordinator för immateriellt kulturarv, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017
Mirva Mattila, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, mirva.mattila(at)minedu.fi, tfn 0295 33 0269

www.aineetonkulttuuriperinto.fi
https://www.facebook.com/elavaperinto/
Elävän perinnön wikiluettelo

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket