Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Nästan hundra ansökningar till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet – populariteten överraskade Museiverket

Nästan hundra ansökningar till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet – populariteten överraskade Museiverket


Den första ansökningsrundan till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet samlade nästan ett hundra ansökningar. Populariteten överraskade Museiverket. Den stora mediesynligheten på olika håll i Finland satte fart på olika traditionssammanslutningar.

Insamlingen av en nationell förteckning över det levande kulturarvet anknyter till genomförandet av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet i Finland. Den nationella förteckningen är ett steg framåt från wikiförteckningen över det levande arvet i vilken man sedan februari 2016 har samlat anmälningar om levande immateriella traditioner. Efter ansökningsrundan finns det över 120 anmälningar på fem olika språk i förteckningen. Wikiförteckningen har därmed blivit en viktig informationsresurs över levande finländska traditioner.

Under sju veckor kunde man skicka in ansökningar till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. Alla former av levande arv finns representerade i förteckningen: utövande konster, musik och dans, muntliga traditioner, fester och seder, mattraditioner, handarbetskonst, spel och lekar samt naturen.

Härnäst ges aktörerna inom branschen möjlighet att kommentera ansökningarna till förteckningen via en elektronisk plattform. Finland har valt ett exceptionellt öppet och engagerande verksamhetssätt även här, något som man ännu inte har testat i de övriga länder som ratificerat konventionen.

Utgående från förslagen av Museiverket respektive expertgruppen för det immateriella kulturarvet beslutar undervisnings- och kulturministeriet under hösten 2017 om element som införs i den nationella förteckningen.

Det är möjligt att föreslå element som tagits upp i den nationella förteckningen till Unescos internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet. På förslag av Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet beslutar även undervisnings- och kulturministeriet om förslag som skickas till Unesco.

Följande gång kan man ansöka om införande i den nationella förteckningen tidigast 2019. Ansökan till wikiförteckningen över det levande arvet är fortgående.

Wikiförteckningen över det levande arvet

Mer information
Leena Marsio, koordinator för det immateriella kulturarvet, Museiverket, leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017

Immateriella kulturarvet
https://www.facebook.com/elavaperinto/
Elävä kulttuuriperintö

Bild: Linda Saukko-Rauta.

(Klicka på bilden för större version)

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket