Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Det marina kulturarvet tas med i havsområdesplaneringen - projektet BalticRIM kör igång

Det marina kulturarvet tas med i havsområdesplaneringen - projektet BalticRIM kör igång


Länderna kring Östersjön ska bli ett internationellt mönsterområde för havsområdesplanering. Östersjöns kulturarv under vatten är ovanligt mångsidigt och välbevarat även med internationella mått mätt. Syftet med BalticRIM-projektet är att ta med det marina kulturarvet i Europas havsområdesplanering. Vi kartlägger Östersjöns och Finlands intressantaste skeppsfällor, marina slagfält och kulturlandskap under vattnet. Samtidigt förbättrar vi det marina kulturarvets tillgänglighet och användbarhet och stödjer så kallad blå tillväxt, såsom marin turism.

Genom havsområdesplanering främjas hållbar utveckling och tillväxt i fråga om olika typer av användning av havsområden samt en god havsmiljö. I Finland görs tre havsområdesplaner upp som ett samarbete mellan landskapsförbunden vid kusten före slutet av mars 2021. Fältarbeten som görs inom ramen för BalticRIM-projektet på olika håll runt Östersjön och i Finland ger ny information om det marina kulturarvet. I stället för att punktvis samla in information om enskilda platser kartlägger man större områden med marina kulturarv, bland annat gamla hamnar, marina slagfält och samlingar av vrak, så kallade skeppsfällor.

Dykare, lokala aktörer och invånare delar med sig av sina värdefulla erfarenheter genom workshoppar. Dykarnas preferenser och önskemål kartläggs genom enkäter bland besökarna. I forskningsdelen av projektet undersöks upplevelserna av undervattenslandskapet.

Inom BalticRIM-projektet skapas god praxis för definition av olika marina kulturarv, planering, konflikt- och synergigranskningar samt hållbar blå tillväxt, exempelvis marin kulturarvsturism. Projektet samarbetar med flera andra projekt inom havsområdesplanering och kulturarvsturism.
 
BalticRIM-projektet (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management) samarbetar med experter på havsområdesplanering och förvaltning av kulturarv i Tyskland, Finland, Estland, Litauen, Polen, Danmark och Ryssland. Projektet samordnas av delstaten Schleswig-Holsteins arkeologiska avdelning. I Finland deltar Museiverket, Forststyrelsen och Åbo universitet. Andra nationella partner är Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymmenedalens förbund och Finska dykarförbundet.

Projektet har fått status som flaggskeppsprojekt för EU:s Östersjöstrategi och stöds av huvudaktören inom havsområdesplanering HELCOM-VASAB. Projektet inleds hösten 2017 och avslutas sommaren 2020. Det har fått finansiering från programmet BSR Interreg.

Ytterligare information
Museiverket, intendent Sallamaria Tikkanen, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6312
Forststyrelsen, Anu Riihimäki, anu.riihimaki@metsa.fi, tfn 0206 39 4632

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden.
Klicka på bilden för att ladda den.

Slätlandets vrakområdet i RaseborgEn dykare anser horisonten
Undersökningar pågår under vatten kring Slätlandets vrakområdet i Raseborg. Bild: Juha Lauro, Sukellusseura H2O
En dykare anser horisonten. Bild: Niko Anttiroiko, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket