Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Ansökan om restaureringsbidrag för byggnader samt bidrag som beviljas museers innovativa projekt inleds den 15 september

Ansökan om restaureringsbidrag för byggnader samt bidrag som beviljas museers innovativa projekt inleds den 15 september


Museiverket utlyser bidrag för år 2018 att sökas för restaurering av byggnader samt understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2017 kl. 15.00. Bidrag söks för första gången via ett system för e-tjänster. Privatpersoner behöver bankkoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat för att kunna använda systemet, medan sammanslutningar använder Befolkningsregistercentralens Katso-organisationskoder.

Målet med restaureringsbidragen är att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader som en del av kulturarvet i vårt land. Bidragen delas ut till dylika byggnaders ägare, och reparationer som genomförs med bidraget ska främja bevarandet av byggnaden och dess värden. Bidrag beviljas även projekt som kräver särskild expertis inom byggnadsrestaurering och -konservering eller som stöder bevarandet och återupplivandet av arbetsmetoder inom branschen. Dessutom kan bidraget användas för att stödja utarbetandet av planer och utredningar.

Målet med understöd för innovativa museiprojekter är att öka kulturarvets och konstens samhälleliga genomslagskraft och betydelse genom att utveckla museernas verksamhetsmodeller och fördjupa växelverkan mellan museer och publiker. Med bidraget stöds i synnerhet olika försök och nya slags innovativa sätt att bedriva museiarbete. Målet är även att hitta nya verksamhetsmodeller och utvecklingsmöjligheter som hela museifältet kan utnyttja. Bidragen är avsedda för museer som drivs yrkesmässigt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller av en offentligrättslig inrättning.

Från och med september 2017 ska Museiverkets bidrag sökas via ett elektroniskt ärendehanteringssystem. De sökande ska identifiera sig i tjänsten för att kunna lämna in en bidragsansökan. Privatpersoner använder bankkoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat för identifiering medan sammanslutningar, såsom kommuner, föreningar och stiftelser, använder Katso-koder. Organisationsidentifikationen Katso är Befolkningsregistercentralens avgiftsfria tjänst för autentisering av organisationer i e-tjänster. Därför uppmanas sammanslutningar som är intresserade av bidragen att så snabbt som möjligt säkerställa att de har en gällande Katso-kod eller skaffa en sådan.

Mer information
angående restaureringsbidrag för byggnader:
entistamisavustus@museovirasto.fi
Restaureringsbidrag för byggnader i Museiverkets webbsidor

angående understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer: tfn 0295 33 6015 eller 0295 33 6019
Understöd för innovativa museiprojekt i Museiverkets webbsidor

Elektronisk ansökning om bidrag
8 Putkilahti
Putkilahden kyläseura ry fick restaureringsbidrag för byggnader år 2016. Foto: Osmo Weijo.


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket