Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Ansökan om understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018 inleds den 20 september

Ansökan om understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018 inleds den 20 september


Museiverket utlyser understöd för inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018. Ansökningstiden går ut den 20 oktober 2017 kl. 15.00. Understödsansökan genomförs i två steg. I den första fasen lämnar sökandena in korta projektutkast, av vilka en del kommer att väljas till den andra fasen för vidareutveckling.

Syftet med anslaget är att utveckla nya verksamhetsformer för att främja växelverkan och individers och sammanslutningars delaktighet i kulturarvet. Understödet hänför sig till inkluderande projekt som genomförs i anslutning till Europeiska året för kulturarv. 

Understöden beviljas för samarbetsprojekt som inkluderar sammanslutningar, frivilligorganisationer och museer. Vi hoppas kunna se ett brett och ett så tidigt inkluderande av målgrupperna som möjligt i projekten. Understöden för 2017 förväntas producera projekt och evenemang som lyfter fram Europeiska året för kulturarv 2018. Museiverket prioriterar i utvecklingen och valet av projektutkast gemensamma projekt som inkluderar sammanslutningars deltagande i kulturarvsrelaterad verksamhet och planeringen av den, mångsidig spridning av projektresultaten och nya samarbetsformer som kan ge upphov till återkommande verksamhetsmodeller.

Understödsansökan genomförs på ett experimentellt och inkluderande sätt i två steg. I den första fasen lämnar sökandena in korta projektutkast, av vilka en del kommer att väljas till den andra fasen för vidareutveckling. Utvecklingen sker i gemensamma projektkliniker genom samutveckling och genom största möjliga inblandning av målgrupper.

Understöd kan beviljas museer, frivilligorganisationer och sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Ansökningarna ska lämnas till Museiverket senast den 20 oktober 2017 kl. 15.00 till postadressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors.


Mer information:
specialplanerare Aura Kivilaakso, tfn. 0295 33 6027, aura.kivilaakso@museovirasto.fi
specialsakkunnig Risto Hakomäki, tfn. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi

Understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018 i Museiverkets webbsidor

Europeiska temaåret för kulturarv 2018 i Museiverkets webbsidor (på finska)
 
EYCH2018 SV

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket