Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets nya statistikkort berättar om museernas år 2016

Museiverkets nya statistikkort berättar om museernas år 2016


Hur fördelar sig museienheterna på kartan över Finland? Vilka faktorer som ökar antalet museibesök kan ses i statistiken? Hur såg museernas ekonomi ut år 2016? Museiverkets statistikkort, som nu har publicerats i webbtjänsten Museotilasto (museistatistik), ger svar på dessa och många andra frågor.

Statistikkorten sammanfattar museistatistiken för år 2016 och ersätter den tryckta museistatistikpublikationen som givits ut tidigare år. Statistikkorten publiceras på både finska och svenska. De viktigaste statistikuppgifterna har också sammanställts på engelska på separata kort.

Statistikkort för 2016:
  • Statistikkort 1/2016 Museerna i Finland 2016
  • Statistikkort 2/2016 Ett rekordantal museibesök år 2016
  • Statistikkort 3/2016 Museernas ekonomi 2016
  • Statistikkort 4/2016 Museernas personal 2016
  • Statistikkort 5/2016 Museernas tjänster för allmänheten 2016
  • Statistikkort 6/2016 Museernas samlingsverksamhet 2016
  • Statistics card 7/2016: Finnish museums 2016: Facts and Figures

Statistikkort: https://www.museotilasto.fi/statpublications

Förutom statistikkorten för år 2016 kan man hitta information om verksamheten vid de professionellt och på heltid skötta museerna i Finland samt deras ekonomi och personal i webbtjänsten Museotilasto (museistatistik). I webbtjänsten finns även statistikpublikationer från åren 2007–2015 samt tabeller som publicerats med CC BY 4.0-licens från åren 2007–2016.

Museistatistiken som årligen sammanställs av Museiverket bygger på information som samlats in från museerna genom en statistikenkät. Statistikenheten för år 2016 skickades till 154 museer, varav 152 svarade. Enkäten skickades också till fyra nya museer. Målet med museistatistiken är att ge en så pålitlig allmän bild av landets yrkesmässiga museiverksamhet som möjligt.

Webbtjänsten Museotilasto (museistatistik): www.museotilasto.fi

Mer information:
specialsakkunnig Anu Niemelä, tfn 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
specialsakkunnig Anna Alavuotunki, tfn 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi

Statistikkort


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket