Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Ansökan om understöd för vård av världsarvsobjekt samt bidrag till lokala museers projekt inleds den 1 november

Ansökan om understöd för vård av världsarvsobjekt samt bidrag till lokala museers projekt inleds den 1 november


Museiverket utlyser bidrag för år 2018 att sökas för för vården av världsarvsobjekt i Finland samt bidrag till lokala museers verksamhet. Ansökningstiden går ut den 15 december 2017 kl. 15.00. Bidrag söks för första gången via ett system för e-tjänster. Privatpersoner behöver bankkoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat för att kunna använda systemet, medan sammanslutningar använder Befolkningsregistercentralens Katso-organisationskoder.

I Finland finns sex kulturobjekt på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja. Understöd för vård av världarvsobjekt beviljas främst för åtgärder som säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår enligt de kriterier som objektet skrivits in på världsarvslistan. Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna inom världsarvsområdena kan ansöka om understöd. Med hjälp av understöden stöds särskilt upprättandet av användnings- och skötselplaner för objekten samt bevarandet av objektens utsatta delar. Dessutom understöds utveckling och genomförande av tekniska system som säkerställer bevarandet av byggnader (till exempel brand- och brottssäkerhetsprojekt).

Syftet med bidragen till lokala museers projekt är att stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utveckling av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar eller stiftelser.

Från och med september 2017 ska Museiverkets bidrag sökas via ett elektroniskt ärendehanteringssystem. De sökande ska identifiera sig i tjänsten för att kunna lämna in en bidragsansökan. Privatpersoner använder bankkoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat för identifiering medan sammanslutningar, såsom kommuner, föreningar och stiftelser, använder Katso-koder. Organisationsidentifikationen Katso är Befolkningsregistercentralens avgiftsfria tjänst för autentisering av organisationer i e-tjänster. Därför uppmanas sammanslutningar som är intresserade av bidragen att så snabbt som möjligt säkerställa att de har en gällande Katso-kod eller skaffa en sådan.

Museiverket har förnyat riktlinjerna, förordningar och villkoren för anslagen så att förfarandet  motsvarar förfarandet för allmänna statliga stöd. Riktlinjerna på Museiverkets hemsida har uppdaterats fram till 31.10.2017.
Koululaistenmuseosyys2015 169
Mäntyharju museum har fått bidrag från Museiverket för organisering av museidag för skolor. Foto: Mäntyharju museum.

Mer information
angående understöd för vård av världsarvsobjekt:
mpavustus@museovirasto.fi
angående bidrag till lokala museers projekt: museoavustus@museovirasto.fi eller tfn 0295 33 6006 och  0295 33 6012

Understöd för vård av världsarvsobjekt I Museiverkets webbsidor
Bidrag till lokala museers projekt i Museiverkets webbsidor
Elektronisk ansökning om bidrag


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket