Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Ansökningstiden för understöd för reparation och restaurering av transportmedel och för sammanslutningars kulturarvs- och kulturmiljöprojekt börjar 16.12.

Ansökningstiden för understöd för reparation och restaurering av transportmedel och för sammanslutningars kulturarvs- och kulturmiljöprojekt börjar 16.12.


Museiverket lediganslår statsunderstöden år 2018 för reparation och restaurering av transportmedel samt för sammanslutningars kulturarvsrelaterade verksamhet. Ansökningstiden för understöden går ut 31.1.2018 kl. 15.00. För första gången söks understöden elektroniskt via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten behöver privatpersoner nätbankskoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat; sammanslutningar använder Befolkningsregistercentralens Katso-koder för organisationer.

Syftet med bidragen för reparation och restaurering av transportmedel är att säkerställa att ett representativt urval av transportmedel för mark-, luft- och sjötrafik, som klassificerats som nationellt värdefulla, bevaras i Finland. I undantagsfall kan bidrag också beviljas för iståndsättning och underhåll av ett trafiknät som är nödvändigt för användningen av fortskaffningsmedel som klassificerats som värdefulla. Fortskaffningsmedel som är tillverkade i Finland prioriteras när bidragsbesluten fattas. 

Med bidragen för sammanslutningars kulturarvsrelaterade verksamhet stärks sammanslutningars delaktighet i kulturarvet. De projekt som understöds kan innehålla lagring, dokumentation och förmedling av information och kunskaper samt åtgärder som ökar sammanslutningars möjligheter att delta och livskraften i kulturarvet. Museiverket prioriterar projekt som innefattar att sammanslutningar deltar i verksamheten, mångsidig spridning av projektets resultat samt nya former av samarbete.

Från september 2017 ansöks Museiverkets understöd via e-tjänsten. Ifyllandet av bidragsansökan förutsätter att de sökande identifierar sig i e-tjänsten. En privatperson kan identifiera sig med nätbankskoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat; sammanslutningar, som kommuner, föreningar och stiftelser, kan göra det med en Katso-kod. Katso-autentisering av organisationer är Befolkningsregistercentralens avgiftsfria tjänst för autentisering av organisationer i e-tjänster. Sammanslutningar som är intresserade av bidragen uppmanas därför att så snart som möjligt säkerställa att de har en giltig Katso-kod, eller skaffa sig en sådan.

Tilläggsuppgifter
om understöd för reparation och restaurering av transportmedel:
lvavustus@museovirasto.fi
Understöd för transportmedel i Museiverkets webbsidor
Tilläggsuppgifter även per telefon under ansökningstiden 16.12.2017–31.1.2018 på numret 0295 33 6273.

om sammanslutningars kulturarvs- och kulturmiljöprojekt: museoavustus@museovirasto.fi
Understöd för sammanslutningars kulturarvs- och kulturmiljöprojekt i Museiverkets webbsidor
För kontakt i specialfrågor: specialsakkunnig Anna Alavuotunki, tfn 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi

Anvisningar om elektronisk ansökning av understöd
Viima
VL Viima II -flygplanet från år 1939. Foto: Tom Edvardsson.


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket