Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverkets prislista


Priserna fr.o.m. 1.1.2018
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna.


Silvermyntet som präglades av den lydiske konungen Krösus (560-546 f.Kr.).

Den lydiske konungen Krösus (560-546 f.Kr.) präglade en del av de tidigaste mynten i västvärlden. Silvermyntets bildmotiv: oxe och lejon. SCAB:s samling. Foto: Museiverket / Outi Järvinen

I lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) stadgas om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer skall vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna. Anvisningar om prissättningen ingår även i förordningar som getts med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, i ministeriernas beslut samt i stadganden om avgifter i speciallagstiftning.

Det centrala stadgandet som fastställer Museiverkets prissättning är undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer, i vilken det stadgas om avgiftsfria, avgiftsbelagda och om offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde, prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder, biblioteksprestationer och prestationer för informationstjänster samt om museernas entréavgifter.

Tillstånd och intyg
Entréavgifter
Guidningar och verkstäder
Hyror för lokaliteter
Samlingstjänster
Utbildnings-, konsult- och sakkunskapsservice
Fotokopia, output och scanning
Musketti
Finlands museer online
Service för geografisk data
Fornlämningsregister
Övriga avgifter
Bibliotekstjänster
Informationscentret Vellamo
Bildtjänster
Fotografering och avgifter
Avgifter för leverans

 SidkartaSenast uppdaterad 10.1.2018
© Museiverket