Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Bildtjänster


Skattefritt pris Moms 24 % PRIS
Bildens totalpris utgörs av priset och användningsavgiften på reproduktionen. För privatpersoner är totalpriset minst 20 euro/bild och för andra kunder minst 43 euro/bild. För beställningar under 30 euro tillkommer ett tillägg för små beställningar på 10 euro. I priserna ingår moms.
     
För vidare användning av bildmaterial rekommenderas bildhantering före användning i utställning/publikation
   
       
Digital bild
     
       
Digitalt bilddokument 300 px / RGB, TIFF
     
Upp till A3
14,52
3,48
 18,00
A4
24,19
5,81
30,00
Större bilder (minimiavgift, minimiavgift 78 €) 62,90
15,10
78,00
       
När bilden köpas genom portalet www.kuvakokoelmat.fi
12,10
2,90
15,00
    
Om kostnaderna för digitalisering av smalfilmer och motsvarande rörlig bild överenskoms från fall till fall.
   
       
ANVÄNDNINGSAVGIFTER
     
Användningsavgiften gäller per bild. Användningsavgifterna debiteras alltid i samband med bildbeställningen.      
Skärmbilder som öppnats i tjänsten finna.fi får användas avgiftsfritt enligt bildernas licensvillkor.
   
       
Privatpersoner
4,03
0,97
5,00
Användning för privatperson innebär att bildkopian bevaras i ett eget fotoalbum eller motsvarande, på vägg i ett utrymme som är i eget bruk, i kunskapsprov och i egen utgåva. Dessutom inkluderar användning för privatperson presentation av bilden på webbplatser och social media som upprätthålls av privatpersonen i förminskad storlek högst 72 ppi, 1920 x 1080. Den som beställer, betalar och använder bilden ska vara en privatperson.
     

     
Andra aktörer
     
Engångsbruk
20,16
4,84
25,00
Multimediabruk (multibruk)
40,32
9,68
50,00
Multimediabruk innebär att samma bild används i olika versioner av samma produkt och i oförändrade omtryck för ändamål som specificeras i beställningen.  På webbplatsen måste bilderna visas i förminskad storlek högst 72 ppi, 1920 x 1080. I fråga om utställningar kan man genom multimediabruk använda bilden i tryckt och elektronisk form i olika versioner på utställningen samt i den tillhörande utställningskatalogen.
     
       
Smalfilmer och annan rörlig bild   
påbörjad minut/inspelning137,10
32,90
170,00
    
Avtalskunder
     
Med storkunder kan pris och fakturering avtalas skilt.
     
       
Användning av bild i reklam och marknadsföring
     
Användningsavgiften fastställs från fall till fall. Användningsavgift tex. för tidningsreklam fr.o.m.
161,29
38,71
200,00
       
Uppmätningsritningen      
Uppmätningsritning, kopia för planering 48,39
11,61
60,00
Övrig kopiering, se användningsavgifterna för fototjänster.      
Användningsavgiften gäller varje uppmätningsritning skilt för sig   
       
Foton av föremål
     
Museiverkets bilder enligt den vanliga prislistan.
     
Foton som man lovligt har tagit själv kan användas avgiftsfritt i examensarbeten. Detsamma gäller för foton som tagits av föremål i de arkeologiska samlingarna och som används i vetenskapliga publikationer.
   
    
ÖVRIGA BILDTJÄNSTER
Skattefritt pris Moms 24 % PRIS
       
Bläckstråleutskrift på fotopapper (svartvit/färg)
     
A4
 14,52  3,48 18,00
A3
 16,13  3,87 20,00
A2
 20,16  4,84 25,00
       
Till priset för utskrifter läggs användningsavgifter enligt prislistan ovan.
     
       
Lagring av bildfiler
CD-ROM/DVD 10,48 2,52 13,00
USB-minne
10,48 2,52
13,00
Själva nedladdningen är gratis via den skickade länken.
     

Omfattande bildsökningar och informationstjänst
Timdebitering 62,90
15,10 78,00
Minimiavgift ½ timmar 31,45
7,55
39,00
       
Byggda miljöns ritningar (Museiverkets arkiv)
     
Ej digiterade ritningar, hanteringsavgift per timme
62,90
15,10
78,00
Minimiavgift ½ timmar


På timavgiften debiteras även bildarkivets användaravgifter.
Med de digiterade ritningarna används bildarkivets inspelnings- och användningsavgifter.
     
       
Leveranstiderna vid beställningar 1-15 bilder är högst 8 arbetsdagar, vid beställningar av 16-30 bilder högst 14 arbetsdagar och vid mera omfattande beställningar enligt överenskommelse.
     
       
Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €. Förpackningskostnaderna enligt de verkliga utgifterna, minst 3,00 €. På adressen www.kuvakokoelmat.fi tillkommer inget tillägg för små beställningar.
     
       
LEVERANSVILLKOR
     
       
Nyttjanderätt
     
       
Kunden har engångs-/multimedia-användningsrätt till bilden för det ändamål som fastställs i bildbeställningen. Rätten får inte säljas eller överföras. Kunden ansvarar för anskaffningen av tillstånd till och samtycken för publicering av foton samt för att integritetsskyddet respekteras vid användning av foton. Till exempel användning av personfotografier är förbjudet i/eller marknadsföring eller reklamer, om inte personen gett sitt tillstånd. Möjliga förändringar bör nämnas i samband med fotografiets använding. Museiverkets och fotografens/upphovsmannens namn måste alltid nämnas i samband med bilden, om inte annat bestäms. Kunden ska avgiftsfritt lämna in publikationen där fotot används till Museiverket.
     
       
Lagring av bildkopior
     
Efter användningen enligt avtalet ska de digitala bildfilerna raderas.
     
       
Rabatter
     
Mängdrabatt på användningsavgiften för bilder som används till samma ändamål och som ingår i samma beställning.
     
10-20 bilder, rabatt - 5 %
     
21-40 bilder, rabatt - 8 %
     
yli 40 bilder, rabatt - 10 %
     
       
Rabatter beviljas inte då beställningen görs via www.kuvakokoelmat.fi.
     

 SidkartaSenast uppdaterad 25.1.2018
© Museiverket