Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Entréavgifter

Inträdespriserna till specialutställningar kan avvika från normala inträdesavgifter. Skattefritt pris
Moms 0 %
PRIS
Nationalmuseum
Vuxna 12,00 12,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 9,00 9,00
Besök i Nationalmuseets torn, fullvuxna
5,00

5,00

Tavastehus slott
Vuxna 10,00 10,00
Barn 7-17 år 5,00 5,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 22,00 22,00
Skolelevsgrupp/person 3,00 3,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år)
1,00
  1,00
Sambiljett (Tavastehus slott & Museo Militaria), vuxna 12,50
  12,50
Sambiljett (Tavastehus slott & Museo Militaria), barn 7-17 år 5,50
  5,50

Olofsborg

Vuxna 10,00 10,00
Barn 7-17 år 5,00 5,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 22,00 22,00
Skolelevsgrupp/person 3,00 3,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år) 1,00
  1,00
Sambiljett (Olofsborg och Nyslotts landskapsmuseum), vuxna 12,00
  12,00

Finlands sjöhistoriska museum
Maritimcentret Vellamo, vuxna 11,00 10,00
Maritimcentret Vellamo, medlem i en grupp 6,00 6,00
Maritimcentret Vellamo, pensionärer 6,00 6,00
Maritimcentret Vellamo, årskort
50,00
   50,00
Maritimcentret Vellamo, kompiskort
 250,00    250,00

Museifartyg Tarmo, vuxna
5,00 5,00

Fölisö friluftsmuseum
Vuxna 9,00 9,00
Barn 7-17 år 3,00 3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers., nedsatt pris den 15–31 maj och den 1–15 september när endast en del av objekten är öppna för allmänheten) 6,00 6,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 20,00 20,00
Entreavgift varje hus separat 4,00 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 10,00 10,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 4,00 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 25,00 25,00

Hvitträsk
Vuxna 9,00 9,00
Barn 7-17 år 3,00 3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 6,00 6,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 20,00 20,00

Ekudden
Vuxna 9,00 9,00
Barn 7-17 år
3,00 3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 6,00 6,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 20,00 20,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 10,00 10,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 4,00 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 25,00 25,00

Villnäs slott
 
Vuxna 9,00
  9,00
Barn 7-17 år 3,00
  3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 6,00
  6,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn)  20,00    20,00

 SidkartaSenast uppdaterad 9.1.2018
© Museiverket