Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Fornlämningsregister

Skattefritt pris Moms 24 % PRIS
Material som uppdateras, hela materialet 7 935,48 1 904,52
9 840,00
Uppdatering av material, regional begränsning, det skattefria priset beräknas enligt det beställda antalets andel (beställt antal/hela materialet) av överlåtelsepriset vid överlåtelsetidpunkten.
Årlig uppdatering 15 % av anskaffningspriset, hela materialet 1 190,32 285,68 1 476,00

Därtill uppbäras kostnader som förorsakas av åtskiljning av materialet från registret. Kostnaden räknas enligt gällande prislista. Kostnad per timme:
80,65
19,35
100,00
 SidkartaSenast uppdaterad 10.1.2018
© Museiverket