Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Hyror för lokaliteter


Hvitträsk Skattefritt pris Moms 24 % PRIS
Hyran inkluderar guidning i museet (1/2 timme) och inträdesavgifter.       
Storstuga, kl. 9-17 403,23
96,77
500,00
Mötesrum i norra flygel, cirka 16-18 personer, kl. 9-17
201,61
48,39
250,00
Mötesrum i norra flygel, halva dagen, max 4 timmar
120,97
29,03
150,00
Eero-rummet i norra flygel, max 6 personer, kl. 9-17
120,97
29,03
150,00
Eero-rummet i norra flygel, halva dagen, max 4 timmar
100,81
24,19
125,00
Debitering per timme för alla möteslokaler, kl. 9-17
40,32
9,68
50,00
Pokerhålan, 8 personer, kl. 9-17
161,29
38,71
200,00
Pokerhålan, halva dag, max 4 timmar
120,97
29,03
150,00
Pokerhålan och bastu, kl. 9-17
241,94
58,06
300,00
Pokerhålan och bastu efter kl.17, per timme
80,65
19,35
100,00
Pokerhålan och bastu, halva dagen, max 4 timmar
 161,29  38,71  200,00
Debitering per timme för hyrning av lokaler om kvällarna kl. 17-22
 80,65  19,35  100,00
Debitering per timme för hyrning av lokaler efter kl. 22  161,29  38,71  200,00
Södra terassen, pris per timme, kl.11-17
40,32
9,68
 50,00
Övervakningsavgift per timme efter kl. 17, alla lokaler
80,65
19,35
100,00
Guidning i restaurangen, kl. 17-20, max 0,5 timme
120,97
29,03
150,00
       
Tavastehus slott
Salen i nordöstra flygeln, dag 201,61
48,39
250,00
Kungasalen, dag 282,26 67,74 350,00
Kungasalen, max. 1 timme 201,61 48,39 250,00
Riddarsalen, dag 201,61
48,39 250,00
Hela festvåningen, dag 1 290,32 309,68
1 600,00
Kapellet, dag
201,61
48,39
250,00
Kapellet, vigsel och andra evenemang 137,10
32,90
170,00
Bakstugan, dag 201,61 48,39 250,00
Kanontornet, dag 225,81 54,19 280,00
Föreläsningssalen, kl. 8-16 241,94 58,06 300,00
Föreläsningssalen, efter kl. 16 298,39
71,61
370,00
Vaktstugan
120,97 29,03 150,00
Kyrkosalen, dag
201,61
48,39
250,00
Mötespaket A (föreläsningssalen och rummet med miniatyrmodeller), dag 403,23 96,77
500,00
Mötespaket B (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller och kyrkosalen), dag 564,52 135,48 700,00
Mötespaket C (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller, kyrkosalet och rum i tredje våningen), dag 822,58 197,42 1 020,00
Södra gården, dag 483,87 116,13 600,00
Festplanen, dag 403,23 96,77 500,00
Festplanen/timme och Södra gården/timme
80,65
19,35
100,00
Rummet med miniatyrmodeller, dag 161,29 38,71 200,00
Boningsrum + dansparkett, dag
80,65 19,35 100,00
Dansparkett 32,26 7,74 40,00

Villnäs
Gårdsbyggnadens mötes- / verkstadslokal (kl. 8-17) 161,29
38,71
200,00
Övriga timmar 50 €/timmeOlofsborg
Kungasalen, dag 443,55 106,45
550,00
Kongressalen, dag 403,23 96,77
500,00
Centralhallen, dag 403,23 96,77 500,00
Nedre våningen i klocktornet, dag 201,61 48,39 250,00
Kapellet, dag 201,61 48,39 250,00
Prästens kammare, dag (1.5-30.9)
96,77
23,23
120,00
Bröllopspaket 1 (kungasalen, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 806,45 193,55 1 000,00
Bröllopspaket 2 (slottsstugan, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 483,87 116,13 600,00
Festsalar i nedre våningen (kungasalen, centralhallen, nedre våningen i klocktornet och kongressalen)
1 290,32
309,68
1 600,00
Stora slottsgården, dag 806,45
193,55 1 000,00
Stora slottsgården, tak och salong, dag
1 612,90 387,10 2 000,00
Övervakningsavgift/timme efter kl. 17 80,65
19,35
100,00
Uthyrning av anordningar
Uthyrning och stämning av flygel
161,29 38,71 200,00
Ingen lokalhyra debiteras för evenemang med servering, med undantag för Stora slottsgården.
   

Fölisö friluftsmuseum

Karuna kyrka 221,77 53,23 275,00
Halla gårdens storstuga, timme 80,65 19,35 100,00
Anttigårdens sal, timme 80,65 19,35 100,00
Veranda av Kahiluoto herrgård, timme
80,65
19,35 100,00
       
Nationalmuseum      
Auditoriet, hela dagen (kl. 8-17) 2 016,13 483,87 2 500,00
Auditoriet, halva dagen (max 4 timmar), kl. 8-17 1 290,32
309,68
1 600,00
Auditoriet för grupper under 50 personer, hela dagen (kl. 8-17)
1 451,61
348,39
1 800,00
Auditoriet för grupper under 50 personer, halva dagen (max 4 timmar, kl. 8-17)
967,74
232,26
1 200,00
Auditoriet, övriga timmar kl. 7-18/timme 282,26 67,74 350,00
Auditoriet, övriga timmar, kl.18-24/timme 338,71 81,29
420,00
Grupparbetsrum, hela dagen
322,58 77,42 400,00
Grupparbetsrum, halva dagen 161,29 38,71 200,00
Konferenssalen, 1 vån., hela dagen (kl. 8-17)
685,48
164,52
850,00
Konferenssalen, 1 vån., halva dagen
403,23
96,77
500,00
Fest-/konferenssalen, 2 vån., hela dagen (kl. 8-17)
927,42
222,58
1 150,00
Fest-/konferenssalen, 2 vån., halva dagen
564,52
135,48
700,00
Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 7-18/timme
145,16
34,84
180,00
Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 18-24/timme
193,55
46,45
240,00
Caféets gård i privat bruk
806,45 193,55
1 000,00
Restaurangsalen/videokanon 403,23 96,77 500,00
Uthyrning av flygel 161,29 38,71 200,00
Centralhallen utanför öppethållningstider
1 854,84
445,16
2 300,00
Centralhallen utanför öppethållningstider i samband med uthyrning av auditoriet
806,45
193,55
1 000,00
Slottsgård
806,45
193,55
1 000,00
Resning av tält och hyra/dag
225,81
54,19
280,00
Resning av tält (4 st.) och hyra/dag
806,45
193,55
1 000,00
Utomhusområden, som, kostar 1 000-3 000 euro, avtalas särskilt beroende på evenemangets omfattning och användningen av andra lokaler samtidigt.
     
Mötespaket 1, hela dagen/person, minst 100 personer
59,68
14,32
74,00
Mötespaket 2, halva dagen/person, minst 100 personer
43,55
10,45
54,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (07-18)
48,39
11,61
60,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (18-24)
64,52
15,48
80,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (24-07)
96,77
23,23
120,00
Dagshyra för skärmen på konferensvåningen, byte av material
96,77
23,23
120,00
Dagshyra för skärmen i Centralhallen, byte av material
96,77
23,23
120,00
Dagshyra för videokanonen i Centralhallen och för installation av material
145,16
34,84
180,00
    
Finlands sjöhistoriska museum / Maritimcentret Vellamo
Auditoriet, hela dagen (kl. 8-17) 629,03 150,97 780,00
Auditoriet, halva dagen 362,90 87,10 450,00
Auditoriet, övriga timmar (max 1 timme) 56,45
13,55 70,00
Undervisningsutrymmen, 60 personer, hela dagen (kl. 8-17) 564,52 135,48 700,00
Undervisningsutrymmen, 30 personer, hela dagen (kl. 8-17) 282,26 67,74 350,00
Undervisningsutrymmen, 30 personer, timersättning (kl. 8-17) 56,45
13,55 70,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, timersättning (kl. 8-17) 56,45
13,55 70,00
Isbrytaren Tarmo, kvällsevenemang (kl. 16-21) 411,29 98,71 510,00
Kvällsevenemang utanför öppethållningstid (inte i isbrytaren Tarmo)
Öppethållning mån-fre / påbörjad timme 165,32 39,68 205,00
Öppethållning lör-sön / påbörjad timme 326,61 78,39 405,00

Ekudden
Bottenvåningens sal, priset per timme utanför museets öppethållningstider
258,06
61,94
320,00
Övre våningens matsal (män-tis kl. 8-17 och mån-sön kl. 17-22)
1 451,61
348,39
1 800,00
Övre våningens matsal, en halv dag (max 4 timmar, om kvällar kl. 17-22 max 4 timmar)
967,74 232,26
1 200,00
Mötesrum (kl. 8-17) 403,23
96,77
 500,00
Mötesrum, halva dagen (ma 4 timmar)
241,94
58,06
300,00
Mötesrum, debitering per timme
96,77
23,23
120,00
Bastu (ink. handdukar), kl. 17-22
2 822,58
677,42
3 500,00
Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24)
1 048,39
251,61
1 300,00
Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24), halva dagen (max 4 timmar) 725,81
174,19
900,00
Lusthus (kl. 8-17)
483,87
116,13
600,00
Lusthus, priset per timme (kl. 8-17)
 161,29  38,71  200,00
Park och lusthus (mån-tis kl. 10-17 och mån-sön kl.17-22)
 1 209,68
 290,32  1 500,00
Mötespaket
     
Mötespaket för ledningsgrupp (mötesrum, matsal, bastu)
3 951,61
948,39
4 900,00

     
I alla hyrespriser ingår en museiguidning med guide.Extra guide 60 €/guidningExtra timmar utanför normala hyrestider (i parentes):På priserna tillkommer en väktaravgift på 50 €/timme kl. 8–17 och 100 €/timme kl. 17–22. Övriga tider enligt överenskommelse

Avbokningsavgifter vid utrymmesbokningar      
31 dygn före evenemanget 0 % av bashyran
30-21 dygn före evenemanget 25 % av bashyran
20-15 dygn före evenemanget 50 % av bashyran

14-8 dygn före evenemanget 75 % av bashyran
7 dygn eller senare 100 % av bashyran
       
Avgift för arrangemang ingår i hyran för lokal.
Museiverket har rätt att uppbära även andra avgifter som föranleds av användningen av lokaler (t.ex. extra städning föranledd av användarens verksamhet)  
   


 SidkartaSenast uppdaterad 3.1.2017
© Museiverket