Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Hyror för lokaliteterHvitträsk Skattefritt pris Moms 24 % PRIS

Hyran inkluderar guidning i museet (1/2 timme) och inträdesavgifter.
       

Storstuga, kl. 9-17 322,58
77,42
400,00

Mötesrum i norra flygel, hela dagen, max 8 timmar 201,61
48,39
250,00

Mötesrum i norra flygel, halva dagen, 1-4 timmar
120,97
29,03
150,00

Eero-rummet i norra flygel, max 6 personer, kl. 9-17
120,97
29,03
150,00

Eero-rummet i norra flygel, halva dagen, max 4 timmar
100,81
24,19
125,00

Debitering per timme för alla möteslokaler, kl. 9-17
40,32
9,68
50,00

Ateljé
927,42
 222,58 1 150,00

Pokerhålan, 8 personer, kl. 9-17
161,29
38,71
200,00

Pokerhålan, halva dag, max 4 timmar
120,97
29,03
150,00

Pokerhålan och bastu, kl. 9-17
241,94
58,06
300,00

Pokerhålan och bastu efter kl.17, per timme
80,65
19,35
100,00

Pokerhålan och bastu, halva dagen, max 4 timmar
 161,29  38,71  200,00

Debitering per timme för hyrning av lokaler om kvällarna kl. 17-22
 80,65  19,35  100,00

Debitering per timme för hyrning av lokaler efter kl. 22  161,29  38,71  200,00

Södra terassen, pris per timme, kl.11-17
40,32
9,68
 50,00

Övervakningsavgift per timme efter kl. 17, alla lokaler
80,65
19,35
100,00

Guidning i restaurangen, kl. 17-20, max 0,5 timme
120,97
29,03
150,00

       

Tavastehus slott

Salen i nordöstra flygeln, dag 201,61
48,39
250,00

Kungasalen, dag 282,26 67,74 350,00

Kungasalen, max. 1 timme 201,61 48,39 250,00

Hela festvåningen, dag 1 290,32 309,68
1 600,00

Kapellet, dag
201,61
48,39
250,00

Kapellet, vigsel och andra evenemang 137,10
32,90
170,00

Bakstugan, dag 201,61 48,39 250,00

Kanontornet, dag 225,81 54,19 280,00

Föreläsningssalen, kl. 8-16 241,94 58,06 300,00

Föreläsningssalen, efter kl. 16 298,39
71,61
370,00

Kyrkosalen, dag
201,61
48,39
250,00

Slottsstugan
 201,61 48,39 250,00

Mötespaket A (föreläsningssalen och rummet med miniatyrmodeller), dag 403,23 96,77
500,00

Mötespaket B (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller och kyrkosalen), dag 564,52 135,48 700,00

Mötespaket C (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller, kyrkosalet och rum i tredje våningen), dag 822,58 197,42 1 020,00

Södra gården, dag 483,87 116,13 600,00

Festplanen, dag 403,23 96,77 500,00

Festplanen/timme och Södra gården/timme
80,65
19,35
100,00

Rummet med miniatyrmodeller, dag 161,29 38,71 200,00

Boningsrum + dansparkett, dag
80,65 19,35 100,00

Dansparkett 32,26 7,74 40,00Villnäs

Gårdsbyggnadens mötes- / verkstadslokal (kl. 8-17) 80,65
19,35
100,00Olofsborg

Kungasalen, dag 443,55 106,45
550,00

Kongressalen, dag 403,23 96,77
500,00

Centralhallen, dag 403,23 96,77 500,00

Nedre våningen i klocktornet, dag 201,61 48,39 250,00

Kapellet, dag 201,61 48,39 250,00

Prästens kammare, dag (1.5-30.9)
96,77
23,23
120,00

Bröllopspaket 1 (kungasalen, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 806,45 193,55 1 000,00

Bröllopspaket 2 (slottsstugan, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 483,87 116,13 600,00

Festsalar i nedre våningen (kungasalen, centralhallen, nedre våningen i klocktornet och kongressalen)
1 290,32
309,68
1 600,00

Stora slottsgården, dag 806,45
193,55 1 000,00

Stora slottsgården, tak och salong, dag
2 016,13
483,87
2 500,00

Uthyrning av anordningar

Uthyrning och stämning av flygel
161,29 38,71 200,00Fölisö friluftsmuseum


Karuna kyrka 221,77 53,23 275,00

Halla gårdens storstuga, timme 80,65 19,35 100,00

Anttigårdens sal, timme 80,65 19,35 100,00

Veranda av Kahiluoto herrgård, timme
80,65
19,35 100,00

Iisalmi prästgård, Salen, hela dagen
322,58
77,42
400,00

Iisalmi prästgård, Salen, halva dagen
201,61
48,39
250,00

Iisalmi prästgård, verkstadsrum, hela dagen
322,58
77,42
400,00

Iisalmi prästgård, verkstadsrum, halva dagen
201,61
48,39
250,00

Iisalmi prästgård, andra rum, hela dagen
201,61
48,39
250,00

Iisalmi prästgård, andra rum, halva dagen
120,97
29,03
150,00

Iisalmi prästgård, hela prästgården ( ej museibutiken), mellan 16.9-14.5, hela dagen
645,16
154,84
800,00

Iisalmi prästgård, hela prästgården ( ei museibutiken) mellan 16.9-14.5, halva dagen
443,55
106,45
550,00

Efter kl 17 tilläggs  en övervakningsavgift på hyran ( 100€/timme kl 17-22, andra tider enligt överenskommelse.
80,65
19,35
100,00


     

Nationalmuseum      

Säsongpris: Juli-augusti, december-januari, 10% rabatt på priserna
   

Rabatt baserad på användarantal: Var femte gång gratis, användarantalens tidsfönster till stora lokaler 24 mån. och till mindre lokaler 12 mån.
   

Auditoriet, max 220/250 personer, hela dagen (kl. 8-17) 2 016,13 483,87 2 500,00

Auditoriet, max 220/250 personer, halva dagen (max 4 timmar), kl. 8-17 1 290,32
309,68
1 600,00

Auditoriet för grupper under 140 personer, hela dagen (kl. 8-17)
1 451,61
348,39
1 800,00

Auditoriet för grupper under 140 personer, halva dagen (max 4 timmar, kl. 8-17)
967,74
232,26
1 200,00

Auditoriet, under 80 personer, hela dagen
967,74
232,26
1 200,00

Auditoriet, under 80 pesroner, halva dagen ( max 4 timmar, kl 8-17)
645,16
154,84
800,00

Auditoriet, övriga timmar kl. 7-18/timme 282,26 67,74 350,00

Auditoriet, övriga timmar, kl.18-24/timme 338,71 81,29
420,00

Grupparbetsrum, hela dagen
322,58 77,42 400,00

Grupparbetsrum, halva dagen 161,29 38,71 200,00

Konferenssalen, 1 vån., hela dagen (kl. 8-17)
685,48
164,52
850,00

Konferenssalen, 1 vån., halva dagen
403,23
96,77
500,00

Fest-/konferenssalen, 2 vån., hela dagen (kl. 8-17)
927,42
222,58
1 150,00

Fest-/konferenssalen, 2 vån., halva dagen
564,52
135,48
700,00

Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 7-18/timme
145,16
34,84
180,00

Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 18-24/timme
193,55
46,45
240,00

Mansku-kabinett, hela dagen
685,48
164,52
850,00

Mansku-kabinett, halva dagen
403,23
96,77
500,00

Caféets gård i privat bruk
806,45 193,55
1 000,00

Restaurangsalen Karhunpesä
564,52
135,48
700,00

Restaurangsalen/videokanon 403,23 96,77 500,00

Uthyrning av flygel 161,29 38,71 200,00

Centralhallen
2 016,13
483,87
2 500,00

Centralhallen i samband med uthyrning av auditoriet
1 048,39
251,61
1 300,00

Slottsgård
806,45
193,55
1 000,00

Resning av tält och hyra/dag
225,81
54,19
280,00

Resning av tält (4 st.) och hyra/dag
806,45
193,55
1 000,00

Utomhusområden, som, kostar 1 000-3 000 euro, avtalas särskilt beroende på evenemangets omfattning och användningen av andra lokaler samtidigt.
     

Mötespaket 1, hela dagen/person, minst 100 personer
59,68
14,32
74,00

Mötespaket 2, halva dagen/person, minst 100 personer
43,55
10,45
54,00

Mötesgästens servicepaket ( innehåller vaktmästare för halva dagen 4+1 timme, eller hela dagen 8+1 timme, guidad tur,kongresstekniker samt kongressvärdinna/-värd. Till de stora mötes- och festlokalerna: Auditoriet, Centralhallen, Ateljén och Karhunpesä.
   

Mötesgästens servicepaket, hela dagen (8+1 timme)
435,48
104,52
540,00

Mötesgästens servicepaket, halva dagen (4+1 timme)
241,94
58,06
300,00

Mötesgästens servicepaket, kväll (4+1 timme)
262,10
62,90
325,00

Mötesgästens servicepaket, kväll söndagar
302,42
72,58
375,00

Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (07-18)
48,39
11,61
60,00

Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (18-24)
64,52
15,48
80,00

Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (24-07)
96,77
23,23
120,00

Dagshyra för skärmen på konferensvåningen, byte av material
96,77
23,23
120,00

Dagshyra för skärmen i Centralhallen, byte av material
96,77
23,23
120,00

Dagshyra för videokanonen i Centralhallen och för installation av material
145,16
34,84
180,00

Tillställningens direktsändning
403,23
96,77
500,00

Tillställningens inspelning
201,61
48,39
250,00

Inspelningens editering
48,39
11,61
60,00

Ljusplanering och redigering:
   

Basic (innehåller 10 st lampor utan programmering under tillställningen)
241,94
58,06
300,00

Luxury (innehåller 20 st programmerade lampor, som kan placeras i två lokaler.
483,87
116,13
600,00

Alla mötes- och festlokalers hyra innehåller gratis inträde till museet under museets öppethållningstider ( ti, to-sö klo 11-18, ons kl 11-20, på sommaren även på måndagar.
   

Kommisionskontraktsrabatt för avtalspartners från hyra: 10% rabatt
   

    

Finlands sjöhistoriska museum / Maritimcentret Vellamo

Auditoriet, hela dagen (kl. 8-17) 629,03 150,97 780,00

Auditoriet, halva dagen 362,90 87,10 450,00

Auditoriet, övriga timmar (max 1 timme) 56,45
13,55 70,00

Undervisningsutrymmen, 60 personer, hela dagen (kl. 8-17) 564,52 135,48 700,00

Undervisningsutrymmen, 30 personer, hela dagen (kl. 8-17) 282,26 67,74 350,00

Undervisningsutrymmen, 30 personer, timersättning (kl. 8-17) 56,45
13,55 70,00

Isbrytaren Tarmo, mässen, timersättning (kl. 8-17) 56,45
13,55 70,00

Isbrytaren Tarmo, kvällsevenemang (kl. 16-21) 411,29 98,71 510,00

Kvällsevenemang utanför öppethållningstid (inte i isbrytaren Tarmo)

Öppethållning mån-fre / påbörjad timme 165,32 39,68 205,00

Öppethållning lör-sön / påbörjad timme 326,61 78,39 405,00Ekudden

Bottenvåningens sal, priset per timme utanför museets öppethållningstider
258,06
61,94
320,00

Övre våningens matsal (män-tis kl. 8-17 och mån-sön kl. 17-22)
1 451,61
348,39
1 800,00

Övre våningens matsal, en halv dag (max 4 timmar, om kvällar kl. 17-22 max 4 timmar)
967,74 232,26
1 200,00

Mötesrum, hela dagen (kl. 8-17) 322,58
77,42
 400,00

Mötesrum, halva dagen (ma 4 timmar)
201,61
48,39
250,00

Mötesrum, debitering per timme
96,77
23,23
120,00

Bastu (ink. handdukar), kl. 17-22
2 822,58
677,42
3 500,00

Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24)
1 048,39
251,61
1 300,00

Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24), halva dagen (max 4 timmar) 725,81
174,19
900,00

Lusthus (kl. 8-17)
483,87
116,13
600,00

Lusthus, priset per timme (kl. 8-17)
 161,29  38,71  200,00

Park och lusthus (mån-tis kl. 10-17 och mån-sön kl.17-22)
 1 209,68
 290,32  1 500,00

Mötespaket
     

Mötespaket för ledningsgrupp (mötesrum, matsal, bastu)
3 951,61
948,39
4 900,00


     

I alla hyrespriser ingår en museiguidning med guide.
Extra guide 60 €/guidning
Extra timmar utanför normala hyrestider (i parentes):
På priserna tillkommer en väktaravgift på 50 €/timme kl. 8-17 och 100 €/timme kl. 17–22. Övriga tider enligt överenskommelseAvbokningsavgifter vid utrymmesbokningar      

31 dygn före evenemanget 0 % av bashyran

30-21 dygn före evenemanget 25 % av bashyran

20-15 dygn före evenemanget 50 % av bashyran


14-8 dygn före evenemanget 75 % av bashyran

7 dygn eller senare 100 % av bashyran

       

Avgift för arrangemang ingår i hyran för lokal.
Museiverket har rätt att uppbära även andra avgifter som föranleds av användningen av lokaler (t.ex. extra städning föranledd av användarens verksamhet)  
   


 SidkartaSenast uppdaterad 10.1.2018
© Museiverket