Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Informationscentret Vellamos bibliotekstjänster


Skattefritt pris Moms 24 % PRIS
Kymi-avgifter
Förseningsavgift / materialenhet / dag 0,24 0,06 0,30
Lånen kan returneras utan avgift fem vardagar efter förfallodagen.
Maximiavgift / materialenhet 4,03 0,97 5,00

Postningsavgift för påminnelse / försändelse 0,81 0,19 1,00
Förnyande av bibliotekskort 8,06 1,94 10,00

Ersättning för försvunnet eller skadat material, anskaffningspris +indrivningsavgifter, minst 60 €, nytt material i stället.

Fjärrtjänster
Erhållna fjärrlån
Lokaliseringsavgift (+ det sändande bibliotekets avgift) 8,06 1,94 10,00

Givna fjärrlån
Lån 8,06 1,94 10,00
Papperskopior (svartvita)
1 - 20 s. 12,10 2,90 15,00
21 - 40 s. 20,16 4,84 25,00
41 - 60 s. 28,23 6,77 35,00

Informationstjänst
Självständig användning av e-material i bibliotekets utrymmen med bibliotekets kunddatorer avgiftsfri.
Sökningar i avgiftsbelagda online-databanker, kostnader för utskrift och online-kontakt

Sakkunniguppdrag / timme 44,35 10,65 55,00
Undervisning i hur man skaffar information/timme 54,03 12,97 67,00

Självbetjäningskopior
Fotokopier / sida
A4 0,24 0,06 0,30
A3 0,32 0,08 0,40
Output / sida 0,16 0,04 0,20 SidkartaSenast uppdaterad 10.1.2018
© Museiverket