Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Musketti


Skattefritt pris Moms 24 % PRIS
Musketti-tillämpning (1 användare) 4 201,61 1 008,39
5 210,00
Musketti-tillämpning (2-5 användare) 5 548,39 1 331,61
6 880,00
Musketti-tillämpning (över 5 användare) 7 330,65 1 759,35
9 090,00
Årlig avgift för underhållet är 10 % av inköpspriset.      
Om det beställande museet önskar, kan Museiverkets representant komma och installera programmet på platsen. I installationen ingår då följande:
Installation/dag + rese- och inkvarteringskostnader
243,55
58,45
302,00
I grundpriset för Musketti ingår 1-2 dagars användarutbildning (separat för föremåls- och bildtillämpning).      
För extra utbildning faktureras följande:      
Utbildning/dag + rese- och inkvarteringskostnader 243,55
58,45
302,00
Musketti som asp-service (från Museiverkets server)
     
Avgift för införande
2 903,23
696,77
3 600,00
Årlig avgift för underhållet är 25 % av inköpspriset.      
Musketti-tillämpning (1 användare) 1 048,39
251,61
1 300,00
Musketti-tillämpning (2-5 användare) 1 387,10
332,90
1 720,00
Musketti-tillämpning (över 5 användare) 1 830,65
439,35
2 270,00
Icke-professionella museer (lokala museer) som Muskettianvändare
     
Inköpspris
1 000,00
240,00
1 240,00
Årlig avgift är 10% av inköpspriset.
100,00
24,00
124,00 SidkartaSenast uppdaterad 10.1.2018
© Museiverket