Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Kontaktinformation och ärendehanteringPersonal

Registret för personal
I registret kan du söka upp Museiverkets personal på basis av bl.a. personens namn, avdelning, tjänstetitel eller uppgifter.

Personals e-postadresser har formen: förnamn.efternamn@museovirasto.fi.

Personals telefonnummer hittas i Registret för personal.
Telefonväxel 0295 33 6000Museiverkets postadress


Post adresserad till Museiverket skickas till:


Museiverket
PB 913, 00101 Helsingfors


Officiella ärenden (t.ex. begäran om utlåtanden) till Museiverket kan skickas till Museiverkets registraturs e-post:
kirjaamo@museovirasto.fi

Museiverkets faktureringsadress


Museiverket behandlar och arkiverar inköpsfakturorna elektroniskt och därför ber vi Er att skicka Era fakturor som nätfakturor.

Museiverkets adress för nätfakturor/EDI-kod: 003702925592

Nätfakturaoperatören är OpusCapita Group Oy, förmedlarkod: 003710948874

Museiverkets FO-nummer: 0292559-2

Mervärdesskattenummer: FI02925592


STUREGATAN 2a


Sturenkatu 2a. Kuva: Liisa Tuomikoski (2011)

Museiverkets registratur
Öppet: måndag-fredag 9-15
Besöksadress: Sturegatan 2a
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
kirjaamo@museovirasto.fi
Tfn. 0295 33 6000
Fax 0295 33 6999

Arkiv- och informationtjänster
Biblioteket, arkiv och arkeologiska samlingarna
Bildsamlingarna
Dataadministration
Arkeologiska fälttjänster
Kundtjänst

Kulturmiljötjänster
Förvaltning och stöd
Västra Finlands kulturmiljötjänster
Östra och Norra Finlands kulturmiljötjänster


MUSEIGATAN 1 (Vagnhus)


Vaunuvaja
Vagnhuset ligger in Nationalmuseets park.

Generaldirektör

Stödtjänster:
Utveckling av museisektorn
Administrativa tjänster


MANNERHEIMVÄGEN 34


Kansallismuseo kuvattuna Helsingin kaupunginmuseon pihalta. Kuva: Liisa Tuomikoski (2007)

Nationalmuseum
Museitjänster
Samlingar
Marknadsföring och försäljning

Tfn. 0295 33 6901 Biljettkassa
Tfn. 0295 33 6902 Reservering av guidning
Tfn. 0295 33 6903 Museibutik
kansallismuseo@kansallismuseo.fi

Nationalmuseets personal
Nationalmuseets webbsidor

Museiverkets Kommunikations- och marknadsföringstjänster

Övriga museer och slott


Kulturernas museum 
Museet har flyttat till Nationalmuseets lokaliteter.
Mannerheimvägen 34, 00100 Helsingfors
PB 913, 00101 Helsingfors
tfn 0295 33 6904
kulttuurienmuseo@kansallismuseo.fi

Hvitträsk
Hvitträskvägen 166, 02440 Bobäck
tfn 0295 33 6951
hvittrask@kansallismuseo.fi

Fölisö friluftsmuseum
00250 Helsingfors
tfn 0295 33 6911
seurasaari@kansallismuseo.fi

Ekudden
Fölisövägen 15, 00250 Helsingfors
tfn 0295 33 6921
tamminiemi@kansallismuseo.fi
Finlands sjöhistoriska museum 
Maritimcentret Vellamo
Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
tfn 040 350 0497 Maritimcentret Vellamo
merimuseo@kansallismuseo.fi
Sjöhistoriska museets personal

Villnäs
Louhisaarentie 244, 21240 Villnäs
tfn 0295 33 6971
louhisaari@kansallismuseo.fi

Tavastehus slott
Kustaa III:n katu 6, 13100 Tavastehus
tfn 0295 33 6931 biljettkassa
tfn 0295 33 6932 kontor
hamecastle@kansallismuseo.fi

Olofsborg
57130 Nyslott
tfn 0295 33 6941
olavinlinna@kansallismuseo.fi

Museiverkets övriga verksamhetsställen 


Centret för samlingar och konservering
Ljungmovägen 6
01380 Vanda

Tavastehuskontoret
Kustaa III:n katu 6, 13100 Tavastehus
tfn 0295 33 6289, 0295 33 6285, 0295 33 6292

Kotka
Maritimcentret Vellamo
Tornatorintie 99, 48100 Kotka
tfn 05 234 4405
tietokeskus@merikeskusvellamo.fi

Åbo
Slottsgatan 80, 20100 Åbo
tfn 0295 33 6184, 0295 33 6177, 0295 33 6293

 SidkartaSenast uppdaterad 13.6.2017
© Museiverket