Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 
1 Perinnelaivoja Suomenlinnan telakalla2 Halikko Kirkkomyki3 Verla4 Myntyharju5 seppy tyyssyyn6 Mj hoito Halikko Rikalanmyki7 vanhoja autoja8 Putkilahti9 Paimio Pienimyki10 Savijoen vesimylly11 VI-3 Tom-Edvardsson12 Raahe Himanka13 Rovaniemen kotiseutumuseo14 Tilausjuna HKR5 Minkiyn asemalla

Understöd


Museiverket svarar för utdelningen av de statsbidrag som i statsbudgeten anvisas till Museiverket.

Postadress: PB 913, 00101 HELSINGFORS
kirjaamo@museovirasto.fi


Restaureringsbidrag för byggnader

För bevarande restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Ansökningstiden börjar 15.9.2017 kl. 9.00 och slutar 31.10.2017 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för vård av världsarvsobjekt

Till ägare av världsarvsobjekten eller byggnader belägna på dem för åtgärder som säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår.
Ansökningstiden börjar 1.11.2017 kl. 9.00 och slutar 15.12.2017 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt

För samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt som förverkligar de riktlinjer som dragits upp i den nationella världsarvsstrategin samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet.
Ansökningstiden börjar den 2.10.2017 kl. 9.00 och slutar den 10.11.2017 kl. 15.00.

Läs mer

Understöd för vård av fornlämningsområden

Ansökningstiden börjar 1.2.2018 kl. 9.00 och slutar 15.3.2018 kl. 15.00.


Understöd för vård av kulturmiljöobjekt

Ansökningstiden börjar 1.2.2018 kl. 9.00 och slutar 15.3.2018 kl. 15.00.


Reparations- och restaureringsbidrag för transportmedel

Bidragens syfte är att säkerställa att ett representativt urval av transportmedel för väg-, luft-, spår och sjötrafik, som klassificeras som nationellt värdefulla, bevaras i vårt land.
Ansökningstiden börjar 16.12.2017 kl. 9.00 och slutar 31.1.2018 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer

Projekt som genomförs av professionella museer ensamma eller i samarbete med andra aktörer.
Ansökningstiden börjar 15.9.2017 kl. 9.00 och slutar 31.10.2017 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för lokalmuseer

Ansökningstiden börjar 1.11.2017 kl. 9.00 och slutar 15.12.2017 kl. 15.00.


Understöd för samfälligheternas kulturarvs- och kulturmiljöprojekter

Ansökningstiden börjar 16.12.2017 kl. 9.00 och slutar 31.1.2018 kl. 15.00.


Understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018

Understöd till gemensamma projekt för att stödja genomförandet av det europeiska temaåret för kulturarv 2018 och som främjar medborgares och olika publikgruppers delaktighet.
Ansökningstiden börjar 20.9.2017 kl. 9.00 och slutar 20.10.2018 kl. 15.00.
Läs mer


Ytterligare uppgifter om stadsunderstöd som beviljas av andra instanser:


Oikea-yla
 

Aktuellt:


Rautatieasema, Pietarsaari


Restaureringsbidrag för byggnader

Ansökningstiden 15.9-31.10
Läs mer


Taide ja kulttuuri osana kotouttamista


Understöd för museernas innovativa projekt

Ansökningstiden 15.9-31.10
Läs mer


EYCH2018 SV


Understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018

Ansökningstiden 20.9-20.10
Läs mer


Vanha Rauma

Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt

Ansökningstiden 2.10-10.11
Läs mer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 27.9.2017
© Museiverket