Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Understöd


Museiverket svarar för utdelningen av de statsbidrag som i statsbudgeten anvisas till Museiverket.

Postadress: PB 913, 00101 HELSINGFORS
kirjaamo@museovirasto.fi


 • Statsunderstöd för skapande av internationella nätverk för museer

  Rese- och inkvarteringskostnader vid deltagande i det finsk-tyska museiforumet Inclusion as a Strategy for the Future Museum
  Undersökningstid gick ut 17.3.2017 kl 16.15
  Bekanta dig med stöden

 • Understöd för restaurering av byggnader och för vård av fornlämningsområden

  Understöd beviljas för renovering av byggnader som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen samt för andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därtill beviljas understöd för fasta fornlämningar i enlighet med lagen om fornminnen.

  Undersökningstid gick ut 31.10.2016 kl 16.15

  Bekanta dig med stöden (byggnader)
  Bekanta dig med stöden (fornlämningsområden)


 • Reparations- och restaureringsstöd för transportmedel

  Understöden är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistorisk värdefulla transportmedel. Webbsidor uppdateras, mera information kommer att publiceras den 28 augusti 2017. 
  Bekanta dig med stöden

 • Behövsprövade statsunderstöd till museer

  Understöd beviljas museer som ägs av en kommun, förening eller stiftelse och som inte omfattas av lagstadgad statsandel.

  Undersökningstid gick ut 7.11.2016 kl. 16.15

  Bekanta dig med stöden


 • Understöd för innovativa projekt

  Understödet är avsett för museernas egna projekt eller för projekt som genomförs i samarbete med andra aktörer. Projektens teman kan variera.

  Undersökningstid gick ut 7.11.2016 kl 16.15

  Bekanta dig med stöden

 • Understöd för kulturarvet

  Understöd beviljas i första hand för dokumentation av och forskning i landsbygds- och arbetarkulturen.

  Undersökningstid gick ut 7.11.2016 kl 16.15

  Bekanta dig med stöden

 • Statsunderstöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt

Understöd kan ansökas för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt som förverkligar de riktlinjer som dragits upp i den nationella världsarvsstrategin samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. Bidraget kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person. Privatpersoner kan ej ansöka om bidrag.

Undersökningstid gick ut 11.11.2016 kl 16.15

Bekanta dig med stöden
 • Bidrag för kulturarvsprojekt relaterade till trafik och kommunikation

Bidraget är avsett för kulturarvsprojekt relaterade till trafik och kommunikation vars syfte antingen är att

A) utveckla samlingar, utställningsinnehåll eller arbete med besökare relaterade till trafik eller kommunikation, eller

B) bevara värdefulla kulturarvsobjekt relaterade till mark- eller lufttrafik eller kommunikation.

Undersökningstid gick ut 18.1.2017 kl 16.15.

Bekanta dig med stöden


På den här sidan informeras när bidrag som beviljas i år 2017 utlyses att sökas.
Dessutom stöder undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet genom statsbidrag och andra understöd projekt inom kulturarvsområdet. För EU-projekt kan man få stöd t.ex. via strukturfonderna eller ur olika EU-program.

Ytterligare uppgifter om stadsunderstöd som beviljas av andra instanser:


Oikea-yla
 
Handbok för ansökan om... 200

Handbok för ansökan om behovsprövat understöd till museer


 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 11.8.2017
© Museiverket