Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 
1 Perinnelaivoja Suomenlinnan telakalla2 Halikko Kirkkomyki3 Verla4 Myntyharju5 seppy tyyssyyn6 Mj hoito Halikko Rikalanmyki7 vanhoja autoja8 Putkilahti9 Paimio Pienimyki10 Savijoen vesimylly11 VI-3 Tom-Edvardsson12 Raahe Himanka13 Rovaniemen kotiseutumuseo14 Tilausjuna HKR5 Minkiyn asemalla

Understöd


Museiverket svarar för utdelningen av de statsbidrag som i statsbudgeten anvisas till Museiverket.

Postadress: PB 913, 00101 HELSINGFORS
kirjaamo@museovirasto.fi


Restaureringsbidrag för byggnader

För bevarande restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Ansökningstiden börjar 15.9.2017 kl. 9.00 och slutar 31.10.2017 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för vård av världsarvsobjekt

Till ägare av världsarvsobjekten eller byggnader belägna på dem för åtgärder som säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår.
Ansökningstiden börjar 1.11.2017 kl. 9.00 och slutar 15.12.2017 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt

För samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt som förverkligar de riktlinjer som dragits upp i den nationella världsarvsstrategin samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet.
Ansökningstiden börjar den 2.10.2017 kl. 9.00 och slutar den 10.11.2017 kl. 15.00.

Läs mer


Understöd för vård av fornlämningsområden

Ansökningstiden börjar 1.2.2018 kl. 9.00 och slutar 15.3.2018 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för vård av kulturmiljöobjekt

Ansökningstiden börjar 1.2.2018 kl. 9.00 och slutar 15.3.2018 kl. 15.00.
Läs mer


Reparations- och restaureringsbidrag för transportmedel

Bidragens syfte är att säkerställa att ett representativt urval av transportmedel för väg-, luft-, spår och sjötrafik, som klassificeras som nationellt värdefulla, bevaras i vårt land.
Ansökningstiden börjar 16.12.2017 kl. 9.00 och slutar 31.1.2018 kl. 15.00.
Läs mer


Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer

Projekt som genomförs av professionella museer ensamma eller i samarbete med andra aktörer.
Ansökningstiden börjar 15.9.2017 kl. 9.00 och slutar 31.10.2017 kl. 15.00.
Läs mer


Bidrag till lokala museers projekt

Syftet med bidragen är att stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner.
Ansökningstiden börjar 1.11.2017 kl. 9.00 och slutar 15.12.2017 kl. 15.00.

Läs mer


Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

Projekt som understöds kan gälla bevaring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft.
Ansökningstiden börjar 16.12.2017 kl. 9.00 och slutar 31.1.2018 kl. 15.00.

Läs mer


Inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018

Understöd till gemensamma projekt för att stödja genomförandet av det europeiska temaåret för kulturarv 2018 och som främjar medborgares och olika publikgruppers delaktighet.
Ansökningstiden börjar 12.2.2018 kl. 9.00 och slutar 12.3.2018 kl. 15.00.
Läs mer


Ytterligare uppgifter om stadsunderstöd som beviljas av andra instanser:


Oikea-yla
 

Aktuellt:


Historiallinen tie Sipoossa

Understöd för vård av kulturmiljöobjekt

Ansökningstid 1.2–15.3.2018


Halikko Rikalanmäki

Understöd för vård av fornlämningsområden

Ansökningstid 1.2–15.3.2018


Kulttuuriperintövuosi pieni

Inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018

Ansökningstid 12.2–12.3.2018

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 7.2.2018
© Museiverket