Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Handbok för ansökan om behovsprövat understöd till museer


 

Museiverket beviljar årligen behovsprövat statsunderstöd till museer. Anslagen för understöd avsätts årligen i statsbudgeten, i huvudsak från tipsmedel. Det finns flera olika typer av understöd som delas ut från anslagen. Denna handbok handlar om de behovsprövade statsunderstöden som beviljas till museer utanför den lagstadgade statsandelen. Handboken har upprättats av Museiverket för att underlätta formuleringen av ansökan och den begärda utredningen om användningen av understödet.

Handboken har senast uppdaterats på hösten 2012.

pdf Hava_handbok_2013sv (406 KB) Handbok för ansökan om behovsprövat understöd (pdf)


 SidkartaSenast uppdaterad 8.10.2013
© Museiverket