Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Anvisningar för ifyllande av ansökan för fornlämningsområdets vård


LÄGG MÄRKE TILL ATT ANSÖKNINGSANVISNINGARNA HAR ÄNDRATS!


 • Ansökan bör fyllas i tydligt, textas eller skrivas på datorn.
 • Om ni fyller i blanketten på dator, kontrollera då att utskriften är lätt att läsa (min. 10 punkter).  Om skrivfälten ökar så mycket att sidoordningen ändras, fortsätt i det fallet på en bilaga.
 • Fyll i varje punkt på ansökningsblanketten, även om ni skulle använda bilagor. Skriv koncentrerat.
 • Bifoga inte disketter till ansökan. Av digitala material (t.ex. bilder) måste man ta en utskrift på papper.
 • Kom ihåg att underteckna din ansökan

Siffrorna hänvisar till punkterna i ansökan:

Värikästä kasvillisuutta Rikalassa
Färgrika växter på Rikala i Halikko.
Foto: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museiverket

6. Fornlämning / Nummer av fornlämningsdatabas
 • Alla fornlämningar har identifierat registernummer
 • Kunskaper om fasta fornlämningar finns på Museiverkets fornlämningsdatabas på Museiverkets internetsidor: www.museiverket.fi

7. Fotografi av fornlämningsområdet
 • Fäst här ett  foto av fornlämningsområdet

8. Beskrivning av närmiljö
 • Skriv en kort beskrivning av närmiljö

9. Bilagor
 • Alla ansökningar bör åtföljas av de begärda obligatoriska bilagor, som är: karta och fotografier av bidragsobjekten samt dess omgivningen (max 5 st.)

12. Samfundets/företagets namn
 • officiellt registrerat namn

13. Samfundets/företagets kontaktperson
 • information av samfundets eller företagets kontaktperson som är berättigad att uträtta ärenden

14. Namn och kontaktuppgifter för fornlämningsområdets ägare (om annan än den sökande)
 • Om fornlämningsområdet har flera ägaren (t.ex. arvingar), måste fullmakt fås av alla.

15. För vilken åtgärd söks bidraget?
 • Skriv helst med en sats, t.ex. " förbättring av stigar".

16. Kostnadsberäkning i euro sammanlagt
 • Kostnadsberäkning för det vårdskede för vilket bidrag söks

17. Det ansökta beloppet i euro sammanlagt
 • Man måste alltid själv bedöma hur stort belopp man skall söka. Om man inte angett någon summa kan bidrag inte behandlas eller beviljas.

KOM IHÅG ATT UNDERTECKNA DIN ANSÖKAN OCH ATT DEFINIERA VILKEN SÖKINFORMATION DU GER TILL MUSEIVERKET OCH VILKEN SOM DU VILL SKA PUBLICERAS!


 • Om ni godkänner, att Museiverket får användningsrätt till era fotografier, kommer bilderna enbart att användas i positivt syfte och så, att personer som syns på bilderna inte igenkänns. Bilderna kan komma att användas i Museiverkets rådgivningspublikationer, antingen i tryckt eller digital form.
 • När bilder publiceras ska kommunen, objektet och fotograferingsåret anges.
 • Om ert namn anges vid publiceringen av en bild söker sökmotorerna på internet fram bilden enligt namnet.

VÅRDPLAN OCH KOSTNADSBERÄKNING FÖR FORNLÄMNINGENS VÅRD


 • en helhetsplan  som innehåller kunskaper om vårdåtgärder och tidtabell
 • en kostnadsberäkning samt kopior av markägarnas tillstånd att arbeta på området bifogas vårdplan
 • rådgivning och allmän information om vårdsplanering kan fås från Museiverkets internetsidor på www.museiverket.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 14.9.2016
© Museiverket