Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Mäntyharju

Bidrag till lokala museers projekt


Museiverket utlyser bidrag för 2018 att sökas för lokala museers verksamhet. Ansökan inleds den 1 november 2017 kl. 9.00 och upphör den 15 december 2017 kl. 15.00.


Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.


Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar eller stiftelser.

Syftet med bidragen är att stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utveckling av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om ett bidrag som tidigare beviljats den sökande är outnyttjat eller om Museiverket inte har godkänt användningen av bidraget eller kontoutredningen.  


Museiverket har förnyat riktlinjerna, förordningar och villkoren för anslagen så att förfarandet  motsvarar förfarandet för allmänna statliga stöd. Riktlinjerna på Museiverkets hemsida har uppdaterats fram till 31.10.2017.

Anvisningar
Villkor

Ansökning och handläggningstid
Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Mer information om systemet

Användning av e-tjänsten kräver inloggning. För inloggning ska den sökande sammanslutningen ha en gällande Katso-kod. Koden förutsätter också ett FO-nummer. En avgiftsfri Katso-kod kan fås från Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om sammanslutningen inte ännu har något FO-nummer eller någon Katso-kod lönar det sig att ansöka om dem omedelbart.

Inloggning i e-tjänsten för sammanslutningar
Välj MV som ämbetsverk i rullgardinsmenyn på inloggningssidan. Klicka därefter på Organisation och välj Katso OTP som autentiseringssättet.


Mera information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi
Har du särskilda frågor kan du ta kontakt med specialsakkunniga Marianne Koski, tfn 0295 336006, eller Eeva Teräsvirta, tfn 0295 336012, fornamn.efternamn@museovirasto.fi


 SidkartaSenast uppdaterad 13.12.2017
© Museiverket