Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Bildvägg i utställningen Det offentliga och det dolda Finland.

Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön


Museiverket utlyser bidrag för 2018 att sökas för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön. Ansökningstiden inleds den 16 december 2017 kl. 9.00 och utgår den 31 januari 2018 kl. 15.00.

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Bidragen till sammanslutningars kulturarvsverksamhet förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Projekt som understöds kan gälla bevaring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft.

Museiverket föredrar projekt som främjar sammanslutningars delaktighet i verksamheten, mångsidig spridning av projektresultaten samt nya former av samarbete.

Bidrag kan beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Bidrag beviljas inte kommuner eller i form av stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag, för anskaffning av utrustning, för museiverksamhet eller för reparationsprojekter.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om ett bidrag som tidigare beviljats den sökande är outnyttjat eller om Museiverket inte har godkänt användningen av bidraget eller kontoutredningen.  

Museiverket har förnyat riktlinjerna, förordningar och villkoren för anslagen så att förfarandet motsvarar förfarandet för allmänna statliga stöd. Riktlinjerna på Museiverkets hemsida har uppdaterats fram till 15.12.2017.

Anvisningar
Villkor

Ansökning och handläggningstid
Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Mer information om systemet

Användning av e-tjänsten kräver inloggning. För inloggning ska den sökande sammanslutningen ha en gällande Katso-kod. Koden förutsätter också ett FO-nummer. En avgiftsfri Katso-kod kan fås från Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om sammanslutningen inte ännu har något FO-nummer eller någon Katso-kod lönar det sig att ansöka om dem omedelbart.

Inloggning i e-tjänsten för sammanslutningar

Välj MV som ämbetsverk i rullgardinsmenyn på inloggningssidan. Klicka därefter på Organisation och välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Mera information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Har du särskilda frågor kan du ta kontakt med specialsakkunniga Anna Alavuotunki tfn +358 29 533 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi eller Eija Liukkonen tfn +358 29 533 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 10.1.2018
© Museiverket