Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
VI-3 Tom-Edvardsson


Reparations- och restaureringsbidrag för transportmedel


Museiverket lediganslår det behovsprövade statsunderstöden för reparation och restaurering av transportmedel. Ansökningstiden för statsunderstöden för transportmedel börjar 16.12.2017 kl. 9.00 och slutar 31.1.2018 kl. 15.00.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

Bidragens syfte är att säkerställa att ett representativt urval av transportmedel för mark-, luft-, spår och sjötrafik, som klassificerats som nationellt värdefulla, bevaras i Finland. I undantagsfall kan bidrag också beviljas för iståndsättning och underhåll av ett trafiknät som är nödvändigt för användningen av fortskaffningsmedel som klassificerats som värdefulla. Fortskaffningsmedel som är tillverkade i Finland prioriteras när bidragsbesluten fattas. 

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, dock inte av offentliga samfund (staten, kommuner, församlingar) eller museer. Bland de sökande prioriteras allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga när bidragsbesluten fattas.

Understöd kan sökas för endast ett objekt åt gången. Nytt understöd beviljas inte om ett tidigare beviljat understöd för objektet är oanvänt och användningen och redovisningen av understödet inte har granskats och godkänts av Museiverket.  

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2018 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet.

Anvisning
Villkor


Ansökan och behandlingstid
Bidragen söks i e-tjänsten.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning 
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.


Ytterligare information om understöden får du på lvavustus@museovirasto.fi eller per telefon på numret 0295 33 6273 under ansökningstiden 16.12.2017 - 31.1.2018 på tisdagar kl. 9.00–12.00 och på torsdagar kl. 15.00–17.30.


 SidkartaSenast uppdaterad 20.9.2017
© Museiverket