Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

MEDDELANDE

 

Museiverket lediganslår det behovsprövade statsunderstöden för reparation och restaurering av traditionsfartyg.


Ansökningstiden för statsunderstöden för traditionsfartyg börjar 16.1.2017 kl. 8:00 och slutar 28.2.2017 kl. 16:00.


Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

Understöd för restaurering av traditionsfartyg kan sökas för restaurering av båtar och fartyg som klassificeras som värdefulla samt för reparation av gamla maskiner och anordningar på varv eller båtverkstäder som utför traditionellt iståndsättnings- och restaureringsarbete. Understöd kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar.

Understöd kan sökas för endast ett objekt (fartyg eller varv) åt gången.

Nytt understöd beviljas inte om ett tidigare beviljat understöd för objektet är oanvänt och användningen och redovisningen av understödet inte har granskats och godkänts av Museiverket.  

Ytterligare information om förutsättningar för beviljande av statsunderstöd, storleken, användning och betalning av understödet samt behandling och beslut gällande ansökan kan hittas här  

Ytterligare information om grunder för beslutet kan hittas här

Enligt 16 § i statsunderstödslagen har undervisnings- och kulturministeriet rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet.

Museiverket kan bestämma att understödet eller en del av understödet ska återkrävas, om villkor för understödet inte har iakttagits.

Den som ansöker om understöd ska reda ut och i sin verksamhet beakta en eventuell skyldighet att iaktta gällande upphandlingslagstiftning.

Bidrag beviljas inte ifall den ansökande väsentligt har försummat sin skyldighet att enligt 14 § i statsunderstödslagen lämna uppgifter om användningen av tidigare beviljade statsbidrag.

Ytterligare information om understöden får du på perinnealusavustus@museovirasto.fi eller per telefon på numret 0295 33 6273 under ansökningstiden 16.1 - 28.2.2017 på tisdagar kl. 15:00 - 17:30

Understöden söks i e-tjänsten.


Länk till e-tjänsten (privatperson)

Länk till e-tjänsten (sammanslutningar)

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din organisation har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst.
 
 
 SidkartaSenast uppdaterad 25.1.2017
© Museiverket