Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Suomenlinna MSa

Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt


Museiverket lediganslår behovsprövade statsunderstöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt.
Ansökningstiden börjar den 2.10.2017 kl. 9.00 och slutar den 10.11.2017 kl. 15.00.


Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

I Finland finns sex kulturobjekt som upptagits på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja. Understöd kan ansökas för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt som förverkligar de riktlinjer som dragits upp i den nationella världsarvsstrategin samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. Understödet kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person. Privatpersoner kan ej ansöka om bidrag.

Mer information om hur man ansöker om understöd, behörighet, vilka villkor som gäller för beviljandet av bidrag och vilken lagstiftning som gäller finns i ansökningsguiden.

I statsunderstödslagen (668/2001) stadgas de förfaranden som tillämpas vid beviljandet av statsunderstöd.

Förfrågningar om understöden per e-mail: stefan.wessman@museovirasto.fi
Förfrågningar om understöden per telefon under tiden 2.10–10.11.2017 från måndagar till torsdagar klockan 9.30–15.00 på telefonnummer 029 533 6256.


Ansökningsguide

Ansökningsblankett

 SidkartaSenast uppdaterad 27.9.2017
© Museiverket