Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Arbetsbok för lokalmuseer


 

Arbetsboken för lokalmuseer är ett hjälpmedel för utvecklingen av museets verksamhet. Med hjälp av arbetsboken kan man åskådliggöra museiarbetets totala situation och upprätta riktlinjer för framtiden. Arbetet med arbetsboken ger möjlighet att lära sig mer om museets verksamhet och bedöma museets kvalitet.  Genom att ta fram styrkorna och utvecklingsobjekten skapar man en god grund för upprättandet av museets praktiska utvecklingsplaner.

Arbetsboken är planerad särskilt för sådana museer och samlingar som saknar professionell heltidsanställd museipersonal. Arbetsboken består av tre avdelningar, dvs. egentlig museiverksamhet, organisering av verksamheten och museiarbetets effekter. I den sista avdelningen upprättas en sammanställning av museets arbetsbok och en förteckning över de närmaste årens viktigaste utvecklingsåtgärder.

Avsikten är att ett museum ska fylla i arbetsboken i samarbete med landskapsmuseet. Det är även möjligt att använda arbetsboken på egen hand, men arbetet med arbetsboken blir effektivast tillsammans med en landskapsmuseiforskare. Landskapsmuseet ger råd angående användningen av arbetsboken.

Den viktigaste förebilden för arbetsboken för lokalmuseer har varit Utvärderingsmodellen för museer som publicerades av Museiverket år 2007. Dessutom har lärdom inhämtats från olika utländska utvärderings- och ackrediteringsmodeller samt från museernas arbets- och guideböcker.  Den arbetsgrupp som producerade arbetsbokens innehåll bestod av landskapsmuseiforskarna Eeva Mikola från Åbo Museicentral, Pirjo Sojakka från Mellersta Finlands museum och Ulla Teräs från Mellersta Nylands landskapsmuseum. Innehållet har bearbetats och försök har utförts i samarbete med andra landskapsmuseiforskare och med Museiverkets utveckling av museibranschen och data administration -avdelning.

Arbetsbok är en Word -fil, som kan skrivas ut och fyllas i manuellt eller laddas ner, bearbetas på datorn och skrivas ut.

Ladda ner publikationen:

[doc Arbetsbok för lokalmuseer (1.18 MB)]

Omslag för arbetsbok.Marjut Vikkula
 Kuva: Omslag: Marjut Vikkula, Edita. (2011)

Arbetsbok för lokalmuseer
Redaktörer: Mikola Eeva, Sojakka Pirjo, Teräs Ulla
publ. Museiverket, oktober 2011
Översättning: Semantix
Blankettplanering: Pekka Pirinen, Edita Prima
Omslag: Marjut Vikkula, Edita Publishing
URN:NBN:fi-fe201109215573


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket