Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

I Finland finns en mängd olika museer


Det finländska museifältet är rikligt och mångsidigt. Statens konstmuseum, Finlands nationalmuseum och Naturhistoriska centralmuseet är riksomfattande museer, som styr museerna inom respektive verksamhetsområde.

Dessutom finns 16 riksomfattande specialmuseer i Finland. Deras uppgift är bl.a. att främja och styra museiverksamheten inom sitt specialområde. På regional nivå finns 22 landskapsmuseer och 16 regionala konstmuseer, vilka främjar och utvecklar verksamheten vid de kulturhistoriska museerna och konstmuseerna samt utvecklar museisamarbetet inom sitt eget område.

Till gruppen lokala museer hör både yrkesmässigt och icke-yrkesmässigt skötta museer. De yrkesmässigt skötta museerna har minst två personer med utbildning inom museibranschen anställd på heltid. Dessutom finns hundratals lokala museer och samlingsutställningar, som i huvudsak är öppna sommartid och som upprätthålls närmast av föreningar och kommuner.

De yrkesmässigt skötta museerna i Finland uppgår till mer än 160. I enlighet med museilagen stöder finska staten de kommunala museernas samt stiftelsernas och föreningarnas museer med statsandelar, som faställs utifrån museernas årsverken.

 

Höstmarknad på Yli-Laurosela gårdsmuseum.

Höstmarknad på Yli-Laurosela gårdsmuseum. Foto: Irma Kortesuo 2009.

Länkar:


 SidkartaSenast uppdaterad 14.12.2011
© Museiverket