Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Projektet Museerna som främjare av välfärd


I Museiverkets projektet utvecklar man för museibranschen nya slags lednings- och samarbetsmodeller samt verktyg för en kundorienterad tjänstekonstruktion. Modeller testas i praktiken på Maritimcentret Vellamo i Kotka och på museerna i området Linnanniemi i Tavastehus. Projektet finansieras av bland annat Sitras program för offentlig ledning och förvaltning. Resultaten från pilotprojektet kan fritt utnyttjas inom hela museifältet.

I projektet söker man svar på aktuella frågor: Hur säkerställer vi museitjänsterna som en del av välfärdstjänsterna då trycken på den offentliga ekonomin ökar? Hur möter museerna besökarnas olika behov och förväntningar? Hur kan vi få besökare, anställda inom branschen och olika tjänsteleverantörer att tillsammans utveckla tjänsterna? Är det möjligt att utvidga museernas betydelse som källa för skapande ekonomi och innovationer?

Det ett och ett halvt år långa projektet genomförs under åren 2011-2013. Projektet administreras av Museiverket och genomförs i samarbete med Sitras program för offentlig ledning och förvaltning samt städerna Tavasteland och Kotka. I projektet bygger man övergripande lednings- och handlingsmodeller avsedda för museihelheter bestående av flera aktörer. Maritimcentret Vellamo i Kotka och museerna i området Linnanniemi i Tavastehus har valts ut som praktiska pilotobjekt för modellen. Båda är exempel på objekt i vilka staten, kommunen och andra aktörer producerar museitjänster.

I pilotobjekten är syftet med arbetet att erbjuda museernas personal, besökarna och samarbetspartnerna nya sätt att delta i utvecklingen av museitjänsterna med hjälp av bl.a. arbetsverkstäder. För att stödja projektarbetet samlar man dessutom in internationellt jämförelsematerial om goda praxis från Norden och Storbritannien. Också inhemska exemplar ska uttnyttjas.

Målet är att skapa verktyg och metoder för att planera tjänster som möter kundernas behov och som mer allmänt kan utnyttjas inom museifältet. Resultaten presenteras vid projektets avslutning i en serie regionala arbetsverkstäder som anordnas i början av år 2013.

Merikeskus Vellamo. Kuva: Liisa Tuomikoski Ilmakuva. Etualalla Vankilamuseo, jonka takana Hämeen linna. Kuva: Museovirasto Museot hyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen logo.
Maritimcentret Vellamo. Foto: Liisa Tuomikoski

På Linnanniemi är boläget t.ex. Tavastehus slott, Fängelsemuseet och Artillerimuseet. Foto: Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 13.12.2011
© Museiverket