Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Projektets bakgrund


Museerna främjar välfärden

Museer har många förpliktelser för att främja välfärd på både individ- och samhällsnivå. Deras tjänster är en del av nätverket för lokala, regionala och internationella välfärdstjänster. Enligt undersökningar främjar museernas verksamhet omgivningens sociala trivsel och ökar livskvaliteten. För att betydelsen som främjare av välfärd ska kunna bevaras och öka måste även museerna på nytt granska de traditionella sätten att producera tjänster. Mer nätverkande och samarbete mellan offentliga och privata aktörer samt mellan aktörer inom tredje sektorn är en möjlighet för branschen. Genom att överskrida de traditionella förvaltningsgränserna förbättrar man museernas serviceförmåga och kan använda branschens resurser mer effektivt.

Även museibesökarnas behov individualiseras och förändras ständigt. Identiteter diversifieras och befolkningsförändringar, såsom åldrande och invandring, förändrar besökarstrukturen. Den kundorienterade utvecklingen av tjänsterna befinner sig fortfarande i sitt initiala skede inom museibranschen och kräver aktiva tag i framtiden. Med hjälp av goda exempel och praktiska verktyg kan museerna utveckla sina tjänster så att de bättre når olika kunder.

 

Mera information om samhälleliga utmaningarna för museernas verksamhet samt museibranschens gemensamma mål finns i publikationen Museerna som samhällsaktörer.

pdf Museerna som samhällsaktörer (261 KB)


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket