Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Projektets delar och tidtabell


7/2011–1/2012
DEL 1:
Internationell jämförande utredning om goda praxis i ledningen av museiorganisationer och i konstruktionen av gemensamma tjänster. Förutom vårt land  är särskilt Storbritannien, Danmark och övriga Norden jämförelseobjekt.

11/2011–12/2012
DEL 2:
Skapande och testning av lednings- och samarbetsmodeller, utveckling av verktyg för en kundorienterad utveckling av tjänsterna. Skapandet av modellerna baserar sig förutom på den jämförande utredningen även på arbetsverkstäderna som genomförs i pilotobjekten. Modellerna pilottestas under år 2012. Arbetsverkstäderna i Maritimcentret Vellamo startar 11/2011 och i Linnanniemi i Tavastehus 4/2012.

Under hösten 2012 kommer vi särskilt att sätta oss in i verktyg för en kundorienterad tjänsteplanering.

12/2012–2/2013
DEL 3:
Spridning av projektresultaten och rapportering. Information om projektresultaten ges i regionala arbetsverkstäder riktade till museifältet. Slutrapporten publiceras.


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket