Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Projektorganisation


Projektet som administreras av Museiverket genomförs med stöd av Sitras program för offentlig förvaltning och ledning. Samarbetspartner är städerna Tavastehus och Kotka.

Projektledare
Ulla Teräs
Museiverket
Sturegatan 2a, PB 913, 00101 Helsingfors
ulla.teras(at)nba.fi
tfn 040 128 6013

Specialplanerare
Aura Linnapuomi
Museiverket
Sturegatan 2a, PB 913, 00101 Helsingfors
aura.linnapuomi(at)nba.fi
tfn 040 128 6014

Styrgrupp
Medlemmar:
Juhani Kostet, ordförande, MV
Pirjo Hamari, förvaltningschef, MV
Ulla Teräs, projektledare, MV (sekr.)
Lea Värtinen, överintendent, Finlands nationalmuseum, MV
Jonna Stenman, ledande expert, Sitra
Tapani Hellstén, stadsdirektör, Tavastehus stad
Timo Koivu, beställningschef, Tavastehus stad
Henry Lindelöf, stadsdirektör, Kotka stad
Iiris Patosalmi, konsultativ tjänsteman, OKM

Permanenta sakkunniga:
Sari Heinonen, ledande sakkunnig, Sitra
Pia Mero, sakkunnig, Sitra
Päivi Salonen, kulturråd, OKM

Pilotarbetsgrupper
Pilotspecifika arbetsgrupper bestående av museipersonalen och intressentgruppernas representanter fungerar som stöd för projektet och för arbetsverkstäderna i projektets pilotobjekt Maritimcentret Vellamo i Kotka och Linnanniemi i Tavastehus.


 SidkartaSenast uppdaterad 13.1.2012
© Museiverket