Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museistatistik


Museiverkets mål är att producera och strukturera information som anknyter till kulturarvet. Information om kulturarvet behövs för att stöda en strategisk utveckling av statsförvaltningen och för att man ska kunna delta i samhällsdebatten och diskutera kulturarvsfrågor. Museiverkets mål är också att utveckla statistikföringen av museer.

Museiverket samlar årligen in information om ekonomin, personalen och verksamheten vid yrkesmässigt skötta museer. Statistikförfrågan riktas till s.k. vos-museer, dvs. museer som får statsandel, statliga museer samt till andra på heltid skötta och yrkesmässigt skötta museer. Förfrågan genomförs webbapplikationen Museotilasto/Museistatistiker (www.museotilasto.fi) Svar på förfrågan begärs varje vår.

Publikationen Museistatistik utarbetas vid Museiverket för museer och deras intressentgrupper samt för myndighetsbruk. Museistatistiken publiceras både i tryckt och i elektronisk form. Museistatistik på svenska fås såväl i pdf- som i Excel-format och kan skrivas ut från webbplatsen Museotilasto.fi. Statistisk information om nationella museer utnyttjas också internationellt, till exempel i EGMUS-arbetsgruppens (European Group on Museum Statistics) publikationer och webbapplikation.

Med fem års intervaller sammanställs uppgifter om alla museer som är verksamma i vårt land. I årsstatistiken ingår inte museer som omfattas av Ålands landskapsförvaltning.Ytterligare information:

Utvecklingstjänster
Specialsakkunnig Tapani Sainio, tel. 0295 336014 och Specialsakkunnig Anu Niemelä, tel. 0295 33 6015


Att besvara förfrågan

Museerna ombeds att årligen vid en viss tid besvara statistikförfrågan gällande innevarande år. För att besvara förfrågan bör användaren logga in sig i Museotilasto -systemet. För inloggningen bör man ha en användarkod och ett lösenord för systemet.

För ytterligare upplysningar om systemet, se http://www.museotilasto.fi

Publikationssystemets kontaktuppgifter: museotilasto@nba.fi


 SidkartaSenast uppdaterad 31.8.2016
© Museiverket