Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Projektet Museum 2015


Museum 2015 är ett nationellt projekt som skapar verktyg för elektronisk förvaltning och utveckling av museernas samlingarna. Till de viktigaste uppgiftshelheterna i projektet Museum 2015 hör att utarbeta en helhetsarkitektur för museernas samlingsförvaltningen, utveckla katalogiseringen samt svara för kravspecifikationerna, upphandlingen och införskaffningen av ett gemensamt samlingsförvaltningssystem.


Målet är att museerna ska kunna förvalta sina samlingar på ett logiskt, hållbart och ekonomiskt sätt. Resultaten möjliggör att samlingarna är tillgängliga, får synlighet och kan användas på ett mångsidigt sätt, som ger samlingarna ett mervärde. Museum 2015 utvecklar vertyg för samlingshantering, främst for yrkesmässigt skötta museer. Samtidigt tar projektet lokaalmuseernas processer och behov i beaktan, som en del av verksamhetsfältet.


Projektet Museum 2015 samarbetar med Det nationella digitala biblioteket för att på ett ändamålsenligt sätt säkra museernas synlighet och erbjuda museerna kunskap i processen att föra över information till Det nationella digitala biblioteket. Inom projektet upprätthåller man även kundgränssnittet Museernas Finna.


De centrala uppgiftshelheterna inom projektet Museum 2015 bearbetas i arbetsgrupper bestående av representanter från museerna och övriga expertgrupper.


Museum 2015 leds av Museiverket, i samband med Finlands Nationalgalleri och Finlands museiförbund. Projektet genomförs under 2011 - 2015, och stöds av utbildnings- och kulturministeriet.


Museo2015 -logo

 SidkartaSenast uppdaterad 21.12.2015
© Museiverket