Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museernas helhetsarkitektur


Inom projektet Museum 2015 stod en egen arbetsgrupp för framtagningen av en helhetsarkitektur för samlingsförvaltningen. Arbetsgruppens främsta alster var publikationen Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 som publicerades på finska i början av 2013. I publikationen beskriver man samlingsförvaltningen vid de finländska professionellt skötta museerna, inklusive de olika systemen samt aktörerna och deras ansvarsfördelning, standarderna och processerna och riktlinjerna samt anordningarna, datanäten, servicen, gränssnitten och tekniska kraven. I beskrivningen av helhetsarkitekturen också en uppfattning om mål som ska uppnås, utvecklingsriktningar och framtidens verksamhetsmiljö.


IT-centret CSC - Tieteen tietotekniikan keskus har medverkat i arbetet genom att helhetsarkitekturen har utarbetats med modellen Kartturi 2.0. De ändringar som det nya systemet för samlingsförvaltning medför kommer att införas i samband med underhållet av arkitekturmodellen som pågår genom hela projektet.

Publikationen Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 riktar sig till museimedarbetare som arbetar med samlingsförvaltning och till experter inom dataförvaltning. De listor på datareserver och system som har samlats i helhetsarkitekturen åskådliggör vilken information som finns i museerna och med vilka verktyg den hanteras. I helhetsarkitekturen har man fokuserat på sådana delområden vars införande kan bidra till kompatibiliteten inom museernas samlingsförvaltning. Principerna för helhetsarkitekturen kan även med fördel användas som utgångspunkt för museernas strategiarbete. Dessutom kan museerna i sina arkitekturbeskrivningar fritt använda och tillämpa processbeskrivningarna för helhetsarkitekturen samt sammanställningstabellerna över de olika datareserverna.


Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri


Syftet med helhetsarkitekturarbetet har varit att skapa en helhetsbild av samlingsförvaltningens helhet inom museisektorn, utveckla verksamheten och samarbetet samt främja ett allt mångsidigare utnyttjande av informations- och kommunikationstekniken inom samlingsförvaltningen. Samlingsförvaltningens helhetsarkitektur består av fyra delarkitekturer: verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, informationssystemsarkitektur och teknologiarkitektur. Samlingsförvaltningens helhetsarkitektur anknyter till de olika aktörernas delarkitekturer. Dessa är bland annat det nationella digitala bibliotekets helhetsarkitektur och helhetsarkitekturer inom offentlig förvaltning (kommunsektorn, staten).

Medlemmar i arbetsgruppen för helhetsarkitektur:

Kimmo Antila, projektchef, Museicentret Vapriikki, Tammerfors
Maija Ekosaari, projektchef, Projektet SAKU
Miikka Haimila, överintendent, Museiverket
Maarit Henttonen, forskningschef, Esbo stadsmuseum
Vesa Hongisto, avdelningsdirektör, Museiverket
Anssi Kainulainen, applikationsarkitet, Tieteen tietotekniikan keskus - CSC Oy
Hanna Koivula, it-expert, Naturhistoriska centralmuseet
Kimmo Koivunen, utvecklingschef, Tieteen tietotekniikan keskus - CSC Oy
Simo Kotilainen, museidirektör, Finlands hemslöjdsmuseum
Riitta Kuusikko, amanuens, Rovaniemi konstmuseum
Kimmo Kyllönen, museidirektör, Elektricitetsmuseet Elektra
Juhana Lahti, forskningschef, Finlands arkitekturmuseum
Virpi Mäkinen, amanuens, Mellersta Finlands museum
Kati Nenonen, amanuens, Helsingfors konstmuseum
Satu Savia, projekledare, Museum 2015
Pauliina Somerkoski, Applications Architect, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy  (IT-centret för vetenskap)
Kari Peiponen, IT-chef, Statens konstmuseum
Minna Perähuhta, överintendent, Museiverket
Riina Tiainen, amanuens, Åbo museicentral
Leena Tokila, utbildningsplanerare, Finlands museiförbund SidkartaSenast uppdaterad 16.9.2014
© Museiverket