Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg


Medlemmar i katalogiseringsarbetsgruppen:

Marjo Ahonen, amanuens, Finlands hemslöjdsmuseum
Áile Aikio, samlingsamanuens, Samemuseet Siida
Leena Furu-Kallio, katalogiseringskoordinator, projektet Museum 2015
Kari Hintsala, forskare, Åbo museicentral
Paula Hyvönen, amanuens, S:t Michels konstmuseum
Hannu Häkkinen, intendent, Museiverket, Arkiv- och informationstjänster
Leila Issakainen, amanuens, Lusto Finlands Skogsmuseum
Sari Kainulainen, amanuens, Lahtis stadsmuseum, Historiska museet
Pekka Kankkunen, amanuens, Kuopio kulturhistoriska museum
Susanne Lagus, tf museipedagog, Stundars
Maritta Mellais, forskare, Nationalgalleri, Arkivsamlingar
Antti Metsänkylä, amanuens, Finlands nationalmuseum, Samlingar och forskning
Tiina Paavola, museiamanuens, Museicentret Vapriikki
Petro Pesonen, forskare, Museiverket, Kulturmiljövård
Elina Standertskjöld, amanuens, Finlands arkitekturmuseum
Mari Termonen, forskare, Nådendals museum
Luettelointityöryhmä
I Teattermuseet. Foto: Marika Kokkinen-Eurén/Museiverket.


 SidkartaSenast uppdaterad 21.12.2015
© Museiverket