Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Utvärdering av museer


För utvärdering av museernas verksamhet har man utvecklat en utvärderingsmodell, som består av en självutvärderingsmodell samt av extern utvärdering. Självutvärdering är intern utvärdering, som personalen genomför tillsammans. Extern utvärdering är referentgranskning, som genomförs av experter inom museibranschen som har genomgått en utvärderingsutbildning.

Utvärderingsmodellen för museer har kommit till stånd som ett resultat av projektet ”Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa (2005–2006)” (Mot utvärdering av museiverksamheten och ett museipolitiskt handlingsprogram). I detta projekt som inleddes av undervisningsministeriet och Museiverket arbetade fyra bredbasiga arbetsgrupper som bestod av experter inom museibranschen. En särskild styrgrupp svarade för projektet som helhet och dess riktlinjer.

Utvärderingsmodellen för museer har mycket gemensamt med den gemensamma utvärderingsmodellen (CAF), som är ett verktyg för självutvärdering avsett för organisationer inom den offentliga sektorn. Utvärderingsmodellen för museer har dock utarbetats ur museernas synpunkt. Varje yrkesmässigt skött museum kan använda utvärderingsmodellen oberoende av museets storlek eller typ. De begrepp och definitioner som används i modellen har utarbetats av arbetsgrupperna som har bearbetat innehållet i modellen, och de baserar sig på den allmänna praxisen inom museibranschen.

 

Arviointimallin logo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket