Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Extern utvärdering av museerDen externa utvärderingen av museer är avsedd för utveckling av verksamheten vid de yrkesmässigt skötta museer som har gjort en självutvärdering. Extern utvärdering är referentgranskning, som genomförs av experter inom museibranschen som har genomgått en utvärderingsutbildning. I den externa utvärderingen granskas samma verksamhetsområden som i självutvärderingen, dvs. museets kärnområden, ledning, förvaltning och stödprocesser samt effektiviteten i museets verksamhet.

Den externa utvärderingen kompletterar museets självutvärdering och stödjer utvecklingen av museets verksamhet. Med hjälp av extern utvärdering får museet mer information om sina starka sidor och sina utvecklingsområden. Museet får en uppfattning om hur en utomstående expert inom museibranschen ser på dess olika delområden. Referentgranskarna kommer med synpunkter om museets verksamhet och ger konkreta och färska utvecklingsförslag. Den externa utvärderingen fungerar som stöd för utarbetandet av museets utvecklingsplan.

Museet kan anmäla sig till den externa utvärderingen efter att man genomfört självutvärderingen. Den externa utvärderingen koordineras från Museiverkets utvecklingsenhet. Årligen utvärderas sammanlagt 10 museer, fem på våren och fem på hösten.

Museet som utvärderas ska i praktiken reservera en arbetsdag för utvärderingen. Dessutom ska man reservera tid för att samla ihop material om museets verksamhet. Materialet, som också innehåller självutvärderingsrapporten, ska tillställas de externa utvärderarna i god tid före utvärderingsdagen, så att de vederbörligt kan förbereda sig inför utvärderingen. Det är också bra att reservera tid för behandling av den externa utvärderingsrapporten samt för komplettering av utvecklingsplanen på basis av rapporten.

 

Metoderna och utvärderingsrapporten


De externa utvärderarna utnyttjar museets självutvärderingsresultat och det övriga materialet som berör museets verksamhet när de förbereder sig inför utvärderingen. Utvärderingen är absolut konfidentiell och den genomförs så att varje museums egna utgångspunkter och mål tas i beaktande utan att museer jämförs med varandra.

Under utvärderingsdagen intervjuar utvärderarna museets personal och bekantar sig med museets lokaler. Museet får en rapport om resultaten av den externa utvärderingen, som innehåller utvärderarnas uppfattning om museets utvecklingsmål och starka sidor.

Det rekommenderas att en extern utvärdering görs ungefär vart femte år. På detta sätt kan den externa utvärderingen stödja museets planerings- och utvecklingsverksamhet på lång sikt medan självutvärderingen fungerar som stöd för planering inom en kortare tidsperiod.

 


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket