Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museerna som samhällsaktörer - En kartläggning av behov och målI publikationen Museerna som samhällsaktörer som utarbetats som resultat av projektet "Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa" (Mot utvärdering av museiverksamheten och museipolitiskt handlingsprogram) har man kartlagt de utmaningar som samhället ställer för museernas verksamhet och diskuterat gemensamma mål samt allmänna utvecklingsbehov inom museibranschen. Resultaten av pilotprojekten som gällde både museernas självutvärdering och extern utvärdering har fungerat som stöd för definieringen av museernas behov och mål. Pilotprojekten genomfördes under åren 2005 och 2006 som en del av projektet Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa (Mot utvärdering av museiverksamheten och museipolitiskt handlingsprogram). Som bakgrund för publikationen Museerna som samhällsaktörer finns också frågor om vad som är väsentligt i museernas verksamhet och dess riktning och hur man kan utvärdera och argumentera för dessa. Publikationen är avsedd för att ge en bakgrund till det museipolitiska handlingsprogrammet och den är riktad till aktörer och intressentgrupper inom musei- och kulturbranschen samt till alla som är intresserade av verksamheten och utvecklingen inom museibranschen.

pdf Museerna som samhällsaktörer (261 KB) [PDF]


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket