Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Undersökningarna år 2000


Dykare i båt vid Vrouw MariaI månadsskiftet juni – juli hölls ett fältarbete på Vrouw Maria vars mål var att få mer information om vraket som en arkeologisk helhet. Information insamlades främst genom fotografering av vraket, bildmaterialet var nödvändigt för att kunna planera kommande fältarbeten.

Dykare i båt vid Vrouw MariaI fältarbetet deltog frivilliga medlemmar från bland annat Teredo Navalis rf. och Pro Vrouw Maria rf. Under fältarbetet gjordes 82 dykningar under 8 dagar, sammanlagt betyder det en effektiv arbetstid på vraket på ca. 24 timmar. Sammanlagt videofilmades vraket över 4 timmar och mängder av stillbilder togs. Genom mätningar fastställdes också lastens placering i vraket och vrakets längd.

Fören och akterns konstruktion framgick av videomaterialet och skeppstekniska detaljer som är typiska för holländskt skeppsbyggeri identifierades. Ny information om riggen framgick också av bildmaterialet. Masterna har varit tredelade och de övre delarna har fallit ned på styrbords sida av vraket. Ett viktigt fynd gjordes också bredvid de nedfallna riggdelarna, man hittade ett av skeppets ankare som grävt ned sig i bottnen. I sjöförklaringen från 1771 berättar man att ett av vrakets ankare fälldes vid sidan av skeppet efter skeppsbrottet.

Förutom fältarbeten har man också bedrivit arkivforskning för att få fram mer uppgifter om Vrouw Maria. På uppdrag av Finlands sjöhistoriska museum har Pavel Krotov, professor i historia, sökt efter dokument rörande Vrouw Maria i arkiv i St. Petersburg och Moskva. Trots omfattande undersökningar har resultatet varit magert. De enda dokument man funnit berör det bärgade godset och dess frakt till Ryssland. Åtminstone en del av det bärgade godset fraktades via tullen i Fredrikshamn.

På Eremitaget i St. Petersburg har personalen gått igenom Eremitagets arkiv. Även där har resultatet varit bristfälligt trots att greve Galitzins arkiv uppbevaras där. Galitzin var en av ägarna till tavlorna som fraktades ombord på Vrouw Maria. När arkiven tystnar ökar vikten av information som man kan få på arkeologisk väg.

Undervattensbild från Vrouw MariaUndervattensbild från Vrouw MariaUndervattensbild från Vrouw Maria

 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket