Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Finlands sjöhistoriska museums fältundersökningar på Vrouw Marias vrak 2003
Blandgasdykarna efter dykningen
Bild: Ulla Klemelä (2003)

2003 års forskningsläger på Vrouw Marias vrak hölls under perioden 26.5.- 8.6.2003. Dessutom har fältarbeten utförts på Vrouw Maria 26.8. och 8.-9.10.2003.

2003 års forskningsuppgifter anknöt huvudsakligen till MoSS-projektets två teman: bevakning av vraket och dokumentation kring visualiseringen.

Även i år fortsatte man att utreda vrakets skick och miljöfaktorerna som en del av EU:s Kultur 2000-programs internationella MoSS-projekt. På vraket fortsatte man också dokumentationsarbetet. Dessutom kartlade en grupp biologer från Helsingfors universitet vrakets organismer, mätte mängden syre som upplösts i vattnet och tog ett träslagsprov från vrakets däck för ytterligare undersökningar. Förutom forskare från Finlands sjöhistoriska museum deltog på lägret, liksom åren innan , en grupp med frivilliga dykare. Samarbetspartners i undersökningarna är bl.a. Helsingfors universitet, Skärdgårdshavets nationalpark/Forststyrelsen och Havsforskningsinstitutet.

Uppföljning av utvecklingen av vrakets skick dvs. bevakning


Under forskningslägret bärgades ett års aerobiska träslagsprov från sidan om vraket, som förpackades och levererades till England för analys. Bredvid vraket, i havsbotten grävdes 3, 5, 10 och 50 års träslagsprover ner (anaeroba) som täcktes över med bottensediment.Träslagsprover som legat bredvid vraket förpackas
Bild: Mari Salminen (2003)

Omgivningarna runt Vrouw Marias vrak har också undersökts genom att mäta vattnets syre- och salthalt, surhetsgrad, oxidation/reduktion i vattnet, temperatur och strömmar med mätutrustning (ADCP och CTD) som legat bredvid vraket. CTD:n togs upp i början av forskningslägret och transporterades till Havsforskningsinstitutet där utrustningen omhändertogs och den insamlade informationen togs tillvara. CTD återlämnades innan lägrets slut och den placerades tillbaka på plats bredvid vraket för att fortsätta mätningarna.

I slutet av augusti (26.8.) bärgades ett års anaeroba trä- och tygprover, som levererades till England. Proverna ersattes med nio månaders tygprover, som övertäcktes. ADCP/CTDI togs återigen upp för skötsel och för att omhänderta information. Från vrakets däck togs träslagsprover varav den ena skickades till England för undersökningar och den andra undersöktes av biologerna på Helsingfors universitet. Slutligen mättes oxidation/reduktion-läget i bottensedimentet med en utrustning som hade lånats av Mary Rose Services Ltd.

I oktober (8.-9.10) placerades ADCP/CTDI-mätutrustningarna tillbaka på plats bredvid Vrouw Marias vrak.


Dokumentation


I slutet av maj 2003 rådde utmärkta siktförhållanden på Vrouw Marias vrak. Det gick utmärkt att fotografera och videofilma i det klara vattnet. Man tog tillfället i akt och fotograferade de inre utrymmena i vraket genom att tränga in med kameran inuti vraket genom hålen i däcket. Vattnet var klart även inuti vraket och man fick mycket ny information från de inre utrymmena. Det enda område som inte fotograferades sträcker sig från stormasterna till fartygets pumpar.

Med en klinometer (goniometer) gjordes kompletterande mätningar från vrakets skrov både i fören och aktern. I aktern mättes sex linjer (78 mätningar) och i fören en linje (20 mätningar). Eftersom många olika mätningstekniker har använts i vraket, sammanfördes de genom fyrpunktsmätningarna. Med samma metoder förbands däckets olika konstruktioner med varandra och fartygets skrov. I augusti och oktober behövde man inte längre skaffa ytterligare information för vrakets framställning.

 

Sidans lutning mäts med goniometer
Bild: Teemu Liakka (2003)

Uuni hylyn sisätiloissa
 Kuva: Teemu Liakka (2003)
Ugn inuti vraket
Bild: Teemu Liakka (2003)


 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket