Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

2009 års kontrollresa till vraket Vrouw Maria


Ett kontrollbesök med anknytning till skydd och vård av Vrouw Marias vrak genomfördes 20.- 24.7. 2009 med forskningsfartyget r/v Muikku som förvaltas av Finlands miljöcentral. Genom de fotografier och det videomaterial som togs på vraket kunde man konstatera att det inte skett några förändringar i vrakets skick som kan upptäckas visuellt. För att kunna undersöka skicket på vrakets trästrukturer bärgades ett ekträprov från däcknivån i fören. Mikrobiologer och fysiker från Helsingfors universitet undersökte och analyserade träslagsprovet. I träslagsprovet undersöks bl.a. bakterier och svamp, som använder träet som näring och på så vis förstör vrakets strukturer.


Forskningsfartyg r/v Muikku ovanpå Vrouw Marias vrak. Bild: Riikka Alvik, Museiverket.

Under kontrollresan togs också prover åt Monivesi Oy från havsbottnen för undersökningar av bottenfaunan. Proverna ingår i undersökningarna om de miljöförhållanden som råder på vraket. Om mer omfattande fältundersökningar kommer att utföras på vraket i framtiden, eller om det bärgas, måste man innan fältarbetet utföra en Natura-utvärdering om åtgärdernas effekter på den omgivande miljön, såsom havsfåglar och sälar.


I Museiverkets konserveringslaboratorium för vattendränkt material tog man prover från den strukturdel som hade bärgats under kontrollresan. På bilden forskare Eero Ehanti och mikrobiolog Leone Montonen (Helsingfors universitet). Bild: Riikka Alvik, Museiverket.

Det var Museiverkets marinarkeologiska enhet och Suomen merimuseon tuki ry:s Vrouw Maria under vattnet-projekt som svarade för kostnaderna för 2009 års kontrollresa. Forskare Minna Leino från marinarkeologiska enheten var chef för kontrollresan.


Dykare i vattnet! Bild: Eero Ehanti, Museiverket.


 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket