Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Resultat från 2009-2010 års undersökningar


På de fältarbeten som utförts på vraket under åren 2009-2010 har man bärgat en strukturdel från vraket för dateringsundersökningar och för undersökningar om träets skick, tagit prover för att identifiera träslagen, dokumenterat vrakets strukturer och inre utrymmen samt utfört uppföljningsfotograferingar. År 2009 kartlades också bottenfauna kring vraket för en behovsprövningsutredning åt Natura. Hittills har man också utrett frågor med anknytning till eventuella tavlor som kan finnas på vraket, lastens ursprung samt arkivkällor med anknytning till vraket.

Utifrån 2010 års identifieringar av träslagen har man använt ek till vrakets skrov och tall till riggen. Den dendrokronologiska dateringen på provet av däckplankorna färdigställs under 2011. Genom de grundämnesanalyser som genomförts på träslagsproverna har svavel- och järnföreningar samlats på träets yttersta ytskikt som en följd av naturliga biokemiska processer. Det undersökta trämaterialet är enligt fukthalts- och täthetskalkylerna i sin helhet i mycket gott skick.

Förändringar som sker i vraket kan identifieras genom den regelbundna uppföljningsfotograferingen. Uppföljningsfotograferingen kan göras både genom att videofilma och fotografera. I 2010 års uppföljningsfotografering upptäcktes förändringar i det lösa vrakmaterial som fanns på vrakets styrbordssida. Till exempel har en större trästrukturdel flyttat sig från sin ursprungliga plats, förmodligen under de undersökningsdykningar som utförts tidigare på vraket. I lastrummet har inga förändringar upptäckts jämfört med referensmaterialet.

Vrakets skrovstrukturer har dessutom dokumenterats mer detaljerat genom mätningar och videofilmning. T.ex. så har järnbultar med mutterbrickor använts som fästanordningar i skrovstrukturerna. Kantplankorna är bitvis 40 cm breda. Man kommer att berätta noggrannare om Vrouw Maria som fartygstyp i samband med Finlands sjöhistoriska museums utställningspublikation 2012.

På den multibeam-ekolodsbild som Meritaito Oy utförde sommaren 2010 har man dessutom kartlagt vrakets närmiljö noggrannare och producerat tredimensionellt bildmaterial som baserar sig på fartygets djupinformation.


 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket