Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

"Vrouw Maria under vattnet"-projektets marinarkeologiska fältarbeten under åren 2010-2012 försämrar inte Natura-miljövärden i vrakets lokaliseringsområde.


IMG 1045Vrouw Marias vrak ligger i Natura-området i Skärgårdshavets nationalpark, så innan fältarbetena för projektet Vrouw Maria under vattnet kunde påbörjas, var det nödvändigt att låta en konsult utföra en Natura-utvärderings behovsprövning om projektets effekter och att få ett utlåtande från Egentliga Finlands ELY-central (Egentliga Finlands närings-, trafik och miljöcentral) om fältarbetenas effekter.

I Natura-utvärderingens behovsprövning utvärderas behovet för en egentlig Natura-utvärdering. Natura-utvärderingen grundar sig på naturvårdslagen (Naturvårdslag 1096/96, § 65-66). Natura-utvärderingens behovsprövning påminner om miljöeffekternas utvärdering (MKB-process), men är något mer förenklad. Den som förverkligar projektet står för kostnaderna. I behovsprövningen skildras projektet och dess effekter och så utvärderas effekternas betydelse. Om projektet inte avsevärt försämrar områdets skyddsprinciper, behövs inte den egentliga Natura-utvärderingen. Natura 2000 är ett ekologiskt områdesnätverk som täcker hela EU. Genom den strävar man efter att säkra beståndet av de utrotningshotade, ovanliga eller för området typiska arterna och naturtyperna.

Panu Oulasvirta (Alleco Oy) och Rauno Yrjölä (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy) valdes till de konsulter som skulle utföra Natura-utvärderingens behovsprövning. Det var till dem som Vrouw Maria-arbetsgruppen lämnade fältarbetsplanen i december 2009. Konsulternas uppgift var bl.a. att tillfoga de naturuppgifter som behövdes till planen och att utvärdera fältarbetets påverkan på naturen. Fältarbetena som presenterats i Vrouw Maria under vattnet-projektets behovsprövning är också den arbetsplanen enligt vilken de marinarkeologiska undersökningarna på vraket genomförs. Kartläggningen av bottenfaunan på vrakets lokaliseringsområde utfördes av Kimmo Karell, Ari Ruuskanen och Niko Nappu (Monivesi Oy).

Därefter lämnades protokollet in till Egentliga Finlands ELY-central för utlåtande. I sitt utlåtande konstaterar ELY-centralen (22.3.2010) att behovsprövningen har utarbetats noggrant och sakenligt och att projektet Vrouw Maria under vattnet inte försämrar de naturvärden i Skärgårdshavets Natura-område för vilka området har valts in i Natura 2000-nätverket. Det var inte heller nödvändigt att utföra den egentliga Natura-utvärderingen.


 SidkartaSenast uppdaterad 24.8.2015
© Museiverket