Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

3D-simulering av Vrouw Maria


3D-simuleringen av Vrouw Maria skapar ett nytt perspektiv på tillgängligheten för kulturarvet under vattnet och visualiserar undervattenslandskapet på ett aldrig tidigare skådat sätt. Med hjälp av simuleringen kan vem som helst göra en resa i undervattenslandskapet där Vrouw Maria ligger samt i undervattensdalen, och se ett landskap som ingen människa i verkligheten kan se i sin helhet i de begränsade siktförhållandena under vattnet.

Simuleringen är belägen i ett skilt utrymme, som avgränsas med draperier och har dunkel belysning. Den är lätt att använda. Användaren väljer önskad språkversion genom att trycka på en knapp (finska, svenska, engelska, holländska eller ryska) och ställer sig i mitten av kompassrutan bärande 3D-glasögon. I simulatorns virtuella värld rör man sig genom att peka med handen i önskad riktning: upp, ner och till vänster och höger; tekniken bakom navigeringen är Microsofts Kinect-sensor. Endast en person åt gången kan navigera i kompassrutan, medan de andra står bredvid och följer med.

Simuleringen presenterar inledningsvis tidens gång från att Vrouw Maria sjönk år 1771 till idag. Efter detta följer en interaktiv del, där besökaren kan navigera virtuellt så som han eller hon själv önskar såväl på själva vraket som i den omgivande dalens undervattenslandskap. I och med simuleringen kan besökaren även lyssna på ljud som skapar en undervattensatmosfär. I simuleringen ingår 14 infopunkter, där det berättas mer om vraket och dess landskap med hjälp av videor, fotografier, texter och ljudprover. Simuleringens virtuella teknik gör det möjligt att avlägsna den dåliga sikten under vattnet samt människans oförmåga att höra ljud under vattnet. Simuleringen presenterar en möjlig tolkning av vraket och dess landskap samt ljudlandskap utgående från bl.a. tvärvetenskaplig information som samlats in på fältet. Den strävar inte efter att erbjuda en upplevelse som totalt motsvarar verkligheten, utan en upplevelse som påminner om platsen där Vrouw Maria ligger.

Simulatorn förverkligades i samarbete med Aalto-universitetets Medielaboratorium. Experter inom flera olika branscher har deltagit i dess konstruktion, bl.a. arkeologer, experter på historiskt skeppsbyggande, havsbiologer, arkitekter, uställningsplanerare, experter på akustik under vattnet samt experter på virtuell teknik. Se lista på upphovsmännen. SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket