SUOMALAISTA TIILIPERINNETTÄ


Museovirasto on 1900-luvun alkupuolelta lähtien koonnut näytteitä historiallisista rakennusmateriaaleista. Rakennushistorian osaston tiilikokoelma on kertynyt Arkeologisen toimiston (1884 – 1908), Muinaistieteellisen toimikunnan (1908 – 1972) ja Museoviraston (1972-) restaurointi- ja tutkimushankkeiden yhteydessä. Kokoelmassa on tiiliä keskiajalta 1900-luvulle. Muuritiilet, muototiilet ja kattotiilet ovat peräisin linnoista, linnoituksista, kirkoista ja asuinrakennuksista.

Tiilen historiaa Suomessa –sivusto on syntynyt tiilikokoelman järjestämisen ja luetteloinnin yhteydessä. Fragmenttiaineiston taustaksi on koottu perustietoa tiilen käytön historiasta, tiilen valmistuksesta ja tiilirakenteista. Sivuilla on myös yleispiirteinen esitys tiilirakennusten arkkitehtuurista keskiajalta 1900-luvulle saakka.

Ulkoasu ja tekninen toteutus: Susanna Eklund

Tekstitoimitus: Susanna Eklund ja Sakari Mentu


© Museovirasto 2004

Tekijänoikeus julkaistun aineiston kuviin on Museovirastolla, ellei toisin mainita. Museoviraston aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Lähde on aina ilmoitettava. Lupa kuvien muuhun käyttöön on hankittava etukäteen erikseen Museovirastolta. Mikäli sivustossa esiintyy virheitä, puutteita tai toimimattomia linkkejä, pyydämme ottamaan yhteyttä sivuston ylläpitäjään.

Tämä sivu on arkistoitu 18.9.2020. Sisältöä ei enää päivitetä, eikä kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla tai saavutettavissa. Palautetta sivuston saavutettavuudesta voit lähettää osoitteeseen saavutettavuus@museovirasto.fi

Dragsvikin kasarmialueen tiilirakennuksia. Kuva Susanna Eklund 2004, Museovirasto/RHO.