Etusivu > Kartanoista kerrostaloihin

KARTANOISTA KERROSTALOIHIN


1600-luku

Askaisten Louhisaaren ja Pernajan Suur-Sarvilahden kartanolinnat ovat 1600-luvun huomattavimmat tiilirakennukset Suomessa.

Suurvalta-ajalla perustettiin lukuisia kaupunkeja, mutta niiden rakennukset olivat Viipurin raatihuonetta lukuun ottamatta puisia. Ainoa tiilirakenteinen kirkko rakennettiin Askaisiin lähelle Louhisaarta.

Lisää 1600-luvun tiilirakentamisesta >


1700-luku

1700-luku, erityisesti vuoden 1743 Turun rauhaa seurannut ajanjakso, oli Ruotsin ja Venäjän välisten selkkausten ja nopean linnoittamisen aikaa.

Valtio pyrki hyödyn aikakaudella edistämään edustavaa ja paloturvallista kivirakentamista kaupungeissa ja myönsi verohelpotuksia kivirakennuksia rakentaville porvareille; julkisessa rakentamisessakin ryhdyttiin suosimaan tiiltä.

Tyypillisiä tiilirakennusten piirteitä 1700-luvulla ovat sileäksi rapatut ja rustikoiduilla pilastereilla jäsennellyt julkisivut, ankara keskeissymmetria sekä taite- eli mansardikatot.

Lisää 1700-luvun tiilirakentamisesta >


1800-luku

Autonomian aika oli kaikille elämänaloille ulottuvien muutosten aikaa. Suomeen 1810-luvulla perustettu julkista rakentamista valvova intendentinkonttori ja 1840-luvulta lähtien eri lääneihin perustetut lääninrakennuskonttorit saivat suunnitellakseen uudenlaisia rakennustyyppejä, joihin kuuluivat majakat, vankilat, sairaalat, oppilaitokset ja kasarmit.

Teollisuuden ja erityisesti puujalostusteollisuuden ensimmäisen vaiheen rakennukset olivat puusta. Lukuisten tulipalojen jälkeen rakennusmateriaali vaihtui tiileen.

Julkiset rakennusten ja asuinkerrostalojen rakennushankkeet synnyttivät erityisesti kaupungeissa uudenlaista teollisuutta ja yrittäjyyttä.


Lisää 1800-luvun tiilirakentamisesta >


1900-luku

Rakentamisen ja arkkitehtuurin kokonaisvolyymi ja luonne muuttui 1900-luvun aikana perusteellisesti. Suurin osa Suomen rakennuskannasta on rakennettu vuoden 1920 jälkeen.

Uudet materiaalit ja rakenneratkaisut sekä modernistinen arkkitehtuuri muuttivat vähitellen tiilirakentamisen käsityövaltaisen perinteen rakennusteollisuudeksi.

Tiilimuuraus, joka vuosisadan puoliväliin saakka oli kerrostalorakentamisen keskeinen kantava rakennetyyppi, muuttui 1970-luvulla etupäässä julkisivujen pintamateriaaliksi.

Lisää 1900-luvun tiilirakentamisesta >

Katajanokan rakennuksia Helsingissä. Kuva Museovirasto/RHO.